../deuteronomy/2-17/


Deuteronomy 2:17

Parallel Bibles

That the LORD spake unto me, saying,Parallel Deuteronomy 2:17 Bibles