../joshua/12-22/


Joshua 12:22

Parallel Bibles

The king of Kedesh, one; the king of Jokneam of Carmel, one;Parallel Joshua 12:22 Bibles