../ecclesiastes/7-21/


Ecclesiastes 7:21

Parallel Bibles

Also take no heed unto all words that are spoken; lest thou hear thy servant curse thee:Parallel Ecclesiastes 7:21 Bibles