Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Judges 16Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Shoftim / Judges 16

1 Samson at Gaza escapeth, and carrieth away the gates of the city. 4 Delilah, corrupted by the Philistines, enticeth Samson. 6 Thrice she is deceived. 15 At last she overcometh him. 21 The Philistines take him, and put out his eyes. 22 His strength renewing, he pulleth down the house upon the Philistines, and dieth.

וַיֵּלֶךְ שִׁמְשׁוֹן עַזָּתָה וַיַּרְא־שָׁם אִשָּׁה זוֹנָה וַיָּבֹא אֵלֶיהָ

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:1 Forums Online 16:1 waYëlekh' shim'shôn aZätäh waYar'-shäm iSHäh zônäh waYävo ëley

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:1 Forums Online 16:1 ¶ Then went y3212 z8799 x1980 Šimšôn שִׁמשׁוֹן 8123 to `Azzà עַזָּה, 5804 and saw 7200 z8799 there x8033 an harlot, 802 2181 z8802 and went in 935 z8799 unto x413 her.

לַעַזָּתִים לֵאמֹר בָּא שִׁמְשׁוֹן הֵנָּה וַיָּסֹבּוּ וַיֶּאֶרְבוּ־ל כָל־הַלַּיְלָה בְּשַׁעַר הָעִיר וַיִּתְחָרְשׁוּ כָל־הַלַּיְלָה לֵאמֹר עַד־אוֹר הַבֹּקֶר וַהֲרְגְנֻהוּ

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:2 Forums Online 16:2 laaZätiym mor shim'shôn hëNäh waYäšoBû waYeer'vû-lô khäl-haLay'läh B'shaar iyr waYit'chär'shû khäl-haLay'läh mor ad-ôr haBoqer wahár'g'nu

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:2 Forums Online 16:2 [And it was told] the `Azzäŧîm עַזָּתִים, 5841 saying, 559 z8800 Šimšôn שִׁמשׁוֹן 8123 is come 935 z8804 hither. x2008 And they compassed x5437 [him] in, y5437 z8799 and laid wait 693 z8799 for him all x3605 night 3915 in the gate 8179 of the city, 5892 and were quiet 2790 z8691 all x3605 the night, 3915 saying, 559 z8800 In the morning, 1242 when x5704 it is day, 216 we shall kill 2026 z8804 him.

וַיִּשְׁכַּב שִׁמְשׁוֹן עַד־חֲצִי הַלַּיְלָה וַיָּקָם בַּחֲצִי הַלַּיְלָה וַיֶּאֱחֹז בְּדַלְתוֹת שַׁעַר־הָעִיר בִשְׁתֵּי הַמְּזוּזוֹת וַיִּסָּעֵם עִם־הַבְּרִיחַ וַיָּשֶׂם עַל־כְּתֵפָיו וַיַּעֲלֵם אֶל־רֹאשׁ הָהָר אֲשֶׁר עַל־פְּנֵי חֶבְרוֹן פ

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:3 Forums Online 16:3 waYish'Kav shim'shôn ad-chátziy haLay'läh waYäqäm Bachátziy haLay'läh waYeéchoz B'dal'tôt shaar-iyr ûvish'Tëy haM'zûzôt waYiŠäëm im-haB'riyªch waYäsem al-K'tëfäyw waYaálëm el-rosh här ásher al-P'nëy chev'rôn f

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:3 Forums Online 16:3 And Šimšôn שִׁמשׁוֹן 8123 lay 7901 z8799 till x5704 midnight, 2677 3915 and arose 6965 z8799 at midnight, 2677 3915 and took 270 z8799 the doors 1817 of the gate 8179 of the city, 5892 and the two 8147 posts, 4201 and went away 5265 z8799 with them, bar y1280 and all, x5973 x1280 and put 7760 z8799 [them] upon x5921 his shoulders, 3802 and carried them up 5927 z8686 to x413 the top 7218 of an hill 2022 that x834 [is] before 6440 x5921 Çevrôn חֶברוֹן. 2275

וַיְהִי אַחֲרֵי־כֵן וַיֶּאֱהַב אִשָּׁה בְּנַחַל שֹׂרֵק שְׁמָהּ דְּלִילָה

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:4 Forums Online 16:4 way'hiy achárëy-khën waYeéhav iSHäh B'nachal sorëq ûsh'mäH D'liyläh

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:4 Forums Online 16:4 ¶ And it came to pass x1961 afterward, 310 x3651 that he loved 157 z8799 a woman 802 in the valley 5158 of Ŝörëk שֹׂרֵק, 7796 whose name 8034 [was] Dælîlà דְּלִילָה. 1807

וַיַּעֲלוּ אֵלֶיהָ סַרְנֵי פְלִשְׁתִּים וַיֹּאמְרוּ לָהּ פַּתִּי אוֹת רְאִי בַּמֶּה כֹּח גָדוֹל בַמֶּה נוּכַל ל וַאֲסַרְנֻהוּ לְעַנֹּת וַאֲנַחְנוּ נִתַּן־לָךְ אִישׁ אֶלֶף מֵאָה כָּסֶף

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:5 Forums Online 16:5 waYaálû ëley šar'nëy f'lish'Tiym waYom'rû H PaTiy ôtô ûr'iy BaMeh Kochô gädôl ûvaMeh nûkhal lô waášar'nu l'aNotô waánach'nû niTan-kh' iysh elef ûmëäh Käšef

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:5 Forums Online 16:5 And the lords 5633 of the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 came up 5927 z8799 unto x413 her, and said 559 z8799 unto her, Entice 6601 z8761 him, and see 7200 z8798 wherein x4100 his great 1419 strength 3581 [lieth], and by what x4100 [means] we may prevail 3201 z8799 against him, that we may bind 631 z8804 him to afflict 6031 z8763 him: and we x587 will give 5414 z8799 thee every one 376 of us eleven hundred 505 3967 [pieces] of silver. 3701

וַתֹּאמֶר דְּלִילָה אֶל־שִׁמְשׁוֹן הַגִּידָה־נָּא לִי בַּמֶּה כֹּחֲךָ גָדוֹל בַמֶּה תֵאָסֵר לְעַנּוֹתֶךָ

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:6 Forums Online 16:6 waTomer D'liyläh el-shim'shôn haGiydäh- liy BaMeh Kochákhä gädôl ûvaMeh tëäšër l'aNôtekhä

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:6 Forums Online 16:6 ¶ And Dælîlà דְּלִילָה 1807 said 559 z8799 to x413 Šimšôn שִׁמשׁוֹן, 8123 Tell 5046 z8685 me, I pray thee, x4994 wherein x4100 thy great 1419 strength 3581 [lieth], and wherewith x4100 thou mightest be bound 631 z8735 to afflict 6031 z8763 thee.

וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ שִׁמְשׁוֹן אִם־יַאַסְרֻנִי בְּשִׁבְעָה יְתָרִים לַחִים אֲשֶׁר לֹא־חֹרָבוּ וְחָלִיתִי וְהָיִיתִי כְּאַחַד הָאָדָם

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:7 Forums Online 16:7 waYomer ëley shim'shôn im-yaaš'runiy B'shiv'äh y'täriym lachiym ásher lo-chorävû w'chäliytiy w'häyiytiy K'achad ädäm

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:7 Forums Online 16:7 And Šimšôn שִׁמשׁוֹן 8123 said 559 z8799 unto x413 her, If x518 they bind 631 z8799 me with seven 7651 green 3892 withs 3499 that x834 were never x3808 dried, 2717 z8795 then shall I be weak, 2470 z8804 and be x1961 as another 259 man. 120

וַיַּעֲלוּ־לָהּ סַרְנֵי פְלִשְׁתִּים שִׁבְעָה יְתָרִים לַחִים אֲשֶׁר לֹא־חֹרָבוּ וַתַּאַסְרֵהוּ בָּהֶם

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:8 Forums Online 16:8 waYaálû-H šar'nëy f'lish'Tiym shiv'äh y'täriym lachiym ásher lo-chorävû waTaaš'rë hem

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:8 Forums Online 16:8 Then the lords 5633 of the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 brought up 5927 z8686 to her seven 7651 green 3892 withs 3499 which x834 had not x3808 been dried, 2717 z8795 and she bound 631 z8799 him with them.

וְהָאֹרֵב יֹשֵׁב לָהּ בַּחֶדֶר וַתֹּאמֶר אֵלָיו פְּלִשְׁתִּים עָלֶיךָ שִׁמְשׁוֹן וַיְנַתֵּק אֶת־הַיְתָרִים כַּאֲשֶׁר יִנָּתֵק פְּתִיל־הַנְּעֹרֶת בַּהֲרִיח אֵשׁ וְלֹא נוֹדַע כֹּח

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:9 Forums Online 16:9 w'orëv yoshëv H Bacheder waTomer ëläyw P'lish'Tiym äleykhä shim'shôn way'naTëq et-hay'täriym Kaásher yiNätëq P'tiyl-haN'oret Baháriychô ësh w'lo nôda Kochô

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:9 Forums Online 16:9 Now [there were] men lying in wait, 693 z8802 abiding 3427 z8802 with her in the chamber. 2315 And she said 559 z8799 unto x413 him, The Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 [be] upon x5921 thee, Šimšôn שִׁמשׁוֹן. 8123 And he brake 5423 z8762 x853 the withs, 3499 as x834 a thread 6616 of tow 5296 is broken 5423 z8735 when it toucheth 7306 z8687 the fire. 784 So his strength 3581 was not x3808 known. 3045 z8738

וַתֹּאמֶר דְּלִילָה אֶל־שִׁמְשׁוֹן הִנֵּה הֵתַלְתָּ בִּי וַתְּדַבֵּר אֵלַי כְּזָבִים עַתָּה הַגִּידָה־נָּא לִי בַּמֶּה תֵּאָסֵר

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:10 Forums Online 16:10 waTomer D'liyläh el-shim'shôn hiNëh hëtal'Tä Biy waT'daBër ëlay K'zäviym aTäh haGiydäh- liy BaMeh Tëäšër

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:10 Forums Online 16:10 And Dælîlà דְּלִילָה 1807 said 559 z8799 unto x413 Šimšôn שִׁמשׁוֹן, 8123 Behold, x2009 thou hast mocked 2048 z8765 me, and told 1696 z8762 x413 me lies: 3577 now x6258 tell 5046 z8685 me, I pray thee, x4994 wherewith x4100 thou mightest be bound. 631 z8735

וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ אִם־אָסוֹר יַאַסְרוּנִי בַּעֲבֹתִים חֲדָשִׁים אֲשֶׁר לֹא־נַעֲשָׂה בָהֶם מְלָאכָה וְחָלִיתִי וְהָיִיתִי כְּאַחַד הָאָדָם

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:11 Forums Online 16:11 waYomer ëley im-äšôr yaaš'rûniy Baávotiym chádäshiym ásher lo-naásäh hem m'läkhäh w'chäliytiy w'häyiytiy K'achad ädäm

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:11 Forums Online 16:11 And he said 559 z8799 unto x413 her, If x518 they bind y631 z8799 me fast 631 z8800 with new 2319 ropes 5688 that x834 never x3808 were occupied, 4399 6213 z8738 then shall I be weak, 2470 z8804 and be x1961 as another 259 man. 120

וַתִּקַּח דְּלִילָה עֲבֹתִים חֲדָשִׁים וַתַּאַסְרֵהוּ בָהֶם וַתֹּאמֶר אֵלָיו פְּלִשְׁתִּים עָלֶיךָ שִׁמְשׁוֹן וְהָאֹרֵב יֹשֵׁב בֶּחָדֶר וַיְנַתְּקֵם מֵעַל זְרֹעֹתָיו כַּחוּט

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:12 Forums Online 16:12 waTiQach D'liyläh ávotiym chádäshiym waTaaš'rë hem waTomer ëläyw P'lish'Tiym äleykhä shim'shôn w'orëv yoshëv Bechäder way'naT'qëm al z'rootäyw Kachûţ

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:12 Forums Online 16:12 Dælîlà דְּלִילָה 1807 therefore took 3947 z8799 new 2319 ropes, 5688 and bound 631 z8799 him therewith, and said 559 z8799 unto x413 him, The Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 [be] upon x5921 thee, Šimšôn שִׁמשׁוֹן. 8123 And [there were] liers in wait 693 z8802 abiding 3427 z8802 in the chamber. 2315 And he brake 5423 z8762 them from off x4480 x5921 his arms 2220 like a thread. 2339

וַתֹּאמֶר דְּלִילָה אֶל־שִׁמְשׁוֹן עַד־הֵנָּה הֵתַלְתָּ בִּי וַתְּדַבֵּר אֵלַי כְּזָבִים הַגִּידָה לִּי בַּמֶּה תֵּאָסֵר וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ אִם־תַּאַרְגִי אֶת־שֶׁבַע מַחְלְפוֹת רֹאשִׁי עִם־הַמַּסָּכֶת

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:13 Forums Online 16:13 waTomer D'liyläh el-shim'shôn ad-hëNäh hëtal'Tä Biy waT'daBër ëlay K'zäviym haGiydäh Liy BaMeh Tëäšër waYomer ëley im-Taar'giy et-sheva mach'l'fôt roshiy im-haMaŠäkhet

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:13 Forums Online 16:13 And Dælîlà דְּלִילָה 1807 said 559 z8799 unto x413 Šimšôn שִׁמשׁוֹן, 8123 Hitherto 2008 x5704 thou hast mocked 2048 z8765 me, and told 1696 z8762 x413 me lies: y3577 x3576 tell 5046 z8685 me wherewith x4100 thou mightest be bound. 631 z8735 And he said 559 z8799 unto x413 her, If x518 thou weavest 707 z8799 x853 the seven 7651 locks 4253 of my head 7218 with x5973 the web. 4545

וַתִּתְקַע בַּיָּתֵד וַתֹּאמֶר אֵלָיו פְּלִשְׁתִּים עָלֶיךָ שִׁמְשׁוֹן וַיִּיקַץ מִשְּׁנָת וַיִּסַּע אֶת־הַיְתַד הָאֶרֶג וְאֶת־הַמַּסָּכֶת

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:14 Forums Online 16:14 waTit'qa BaYätëd waTomer ëläyw P'lish'Tiym äleykhä shim'shôn waYiyqatz miSH'nätô waYiŠa et-hay'tad ereg w'et-haMaŠäkhet

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:14 Forums Online 16:14 And she fastened 8628 z8799 [it] with the pin, 3489 and said 559 z8799 unto x413 him, The Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 [be] upon x5921 thee, Šimšôn שִׁמשׁוֹן. 8123 And he awaked 3364 z8799 out of his sleep, 8142 x4480 and went away 5265 z8799 x853 with the pin 3489 of the beam, 708 and with the web. 4545

וַתֹּאמֶר אֵלָיו אֵיךְ תֹּאמַר אֲהַבְתִּיךְ וְלִבְּךָ אֵין אִתִּי זֶה שָׁלֹשׁ פְּעָמִים הֵתַלְתָּ בִּי וְלֹא־הִגַּדְתָּ לִּי בַּמֶּה כֹּחֲךָ גָדוֹל

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:15 Forums Online 16:15 waTomer ëläyw ëykh' Tomar áhav'Tiykh' w'liB'khä ëyn iTiy zeh shälosh P'ämiym hëtal'Tä Biy w'lo-hiGad'Tä Liy BaMeh Kochákhä gädôl

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:15 Forums Online 16:15 ¶ And she said 559 z8799 unto x413 him, How 349 canst thou say, 559 z8799 I love 157 z8804 thee, when thine heart 3820 [is] not x369 with x854 me? thou hast mocked 2048 z8765 me these three 7969 times, 6471 and hast not x3808 told 5046 z8689 me wherein x4100 thy great 1419 strength 3581 [lieth].

וַיְהִי כִּי־הֵצִיקָה לּ בִדְבָרֶיהָ כָּל־הַיָּמִים וַתְּאַלֲצֵהוּ וַתִּקְצַר נַפְשׁ לָמוּת

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:16 Forums Online 16:16 way'hiy Kiy-hëtziyqäh Lô vid'värey Käl-haYämiym waT'alátzë waTiq'tzar naf'shô mût

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:16 Forums Online 16:16 And it came to pass, x1961 when x3588 she pressed 6693 z8689 him daily 3117 x3605 with her words, 1697 and urged 509 z8762 him, [so] that his soul 5315 was vexed 7114 z8799 unto death; 4191 z8800

וַיַּגֶּד־לָהּ אֶת־כָּל־לִבּ וַיֹּאמֶר לָהּ מוֹרָה לֹא־עָלָה עַל־רֹאשִׁי כִּי־נְזִיר אֱלֹהִים אֲנִי מִבֶּטֶן אִמִּי אִם־גֻּלַּחְתִּי וְסָר מִמֶּנִּי כֹחִי וְחָלִיתִי וְהָיִיתִי כְּכָל־הָאָדָם

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:17 Forums Online 16:17 waYaGed-H et-Käl-liBô waYomer H môräh lo-äläh al-roshiy Kiy-n'ziyr élohiym ániy miBeţen iMiy im-GuLach'Tiy w'šär miMeNiy khochiy w'chäliytiy w'häyiytiy K'khäl-ädäm

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:17 Forums Online 16:17 That he told 5046 z8686 her x853 all x3605 his heart, 3820 and said 559 z8799 unto her, There hath not x3808 come 5927 z8804 a razor 4177 upon x5921 mine head; 7218 for x3588 I x589 [have been] a Näzîr נָזִיר 5139 unto ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 from my mother's 517 womb: 990 x4480 if x518 I be shaven, 1548 z8795 then my strength 3581 will go 5493 z8804 from x4480 me, and I shall become weak, 2470 z8804 and be x1961 like any x3605 [other] man. 120

וַתֵּרֶא דְּלִילָה כִּי־הִגִּיד לָהּ אֶת־כָּל־לִבּ וַתִּשְׁלַח וַתִּקְרָא לְסַרְנֵי פְלִשְׁתִּים לֵאמֹר עֲלוּ הַפַּעַם כִּי־הִגִּיד *לָהּ [לִי] אֶת־כָּל־לִבּ וְעָלוּ אֵלֶיהָ סַרְנֵי פְלִשְׁתִּים וַיַּעֲלוּ הַכֶּסֶף בְּיָדָם

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:18 Forums Online 16:18 waTëre D'liyläh Kiy-hiGiyd H et-Käl-liBô waTish'lach waTiq'rä l'šar'nëy f'lish'Tiym mor álû haPaam Kiy-hiGiyd *H [liy] et-Käl-liBô w'älû ëley šar'nëy f'lish'Tiym waYaálû haKešef B'yädäm

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:18 Forums Online 16:18 And when Dælîlà דְּלִילָה 1807 saw 7200 z8799 that x3588 he had told 5046 z8689 her x853 all x3605 his heart, 3820 she sent 7971 z8799 and called 7121 z8799 for the lords 5633 of the Pælištîm פְּלִשׁתִּים, 6430 saying, 559 z8800 Come up 5927 z8798 this once, 6471 for x3588 he hath shewed 5046 z8689 me x853 all x3605 his heart. 3820 Then the lords 5633 of the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 came up 5927 z8804 unto x413 her, and brought 5927 z8686 money 3701 in their hand. 3027

וַתְּיַשְּׁנֵהוּ עַל־בִּרְכֶּיהָ וַתִּקְרָא לָאִישׁ וַתְּגַלַּח אֶת־שֶׁבַע מַחְלְפוֹת רֹאשׁ וַתָּחֶל לְעַנּוֹת וַיָּסַר כֹּח מֵעָלָיו

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:19 Forums Online 16:19 waT'yaSH'në al-Bir'Key waTiq'rä iysh waT'gaLach et-sheva mach'l'fôt roshô waTächel l'aNôtô waYäšar Kochô äläyw

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:19 Forums Online 16:19 And she made him sleep 3462 z8762 upon x5921 her knees; 1290 and she called 7121 z8799 for a man, 376 and she caused him to shave off 1548 z8762 x853 the seven 7651 locks 4253 of his head; 7218 and she began 2490 z8686 to afflict 6031 z8763 him, and his strength 3581 went 5493 z8799 from x4480 x5921 him.

וַתֹּאמֶר פְּלִשְׁתִּים עָלֶיךָ שִׁמְשׁוֹן וַיִּקַץ מִשְּׁנָת וַיֹּאמֶר אֵצֵא כְּפַעַם בְּפַעַם וְאִנָּעֵר וְהוּא לֹא יָדַע כִּי יְהוָה סָר מֵעָלָיו

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:20 Forums Online 16:20 waTomer P'lish'Tiym äleykhä shim'shôn waYiqatz miSH'nätô waYomer ëtzë K'faam B'faam w'iNäër w' lo yäda Kiy y'hwäh šär äläyw

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:20 Forums Online 16:20 And she said, 559 z8799 The Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 [be] upon x5921 thee, Šimšôn שִׁמשׁוֹן. 8123 And he awoke 3364 z8799 out of his sleep, 8142 x4480 and said, 559 z8799 I will go out 3318 z8799 as at other times before, 6471 and shake y5287 z8735 myself. x5287 And he x1931 wist 3045 z8804 not x3808 that x3588 Yähwè יָהוֶה 3068 was departed 5493 z8804 from x4480 x5921 him.

וַיֹּאחֲזוּהוּ פְלִשְׁתִּים וַיְנַקְּרוּ אֶת־עֵינָיו וַיּוֹרִידוּ אוֹת עַזָּתָה וַיַּאַסְרוּהוּ בַּנְחֻשְׁתַּיִם וַיְהִי טוֹחֵן בְּבֵית *הָאֲסִירִים [הָאֲסוּרִים]

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:21 Forums Online 16:21 waYocházû f'lish'Tiym way'naQ'rû et-ëynäyw waYôriydû ôtô aZätäh waYaaš'rû Ban'chush'Tayim way'hiy ţôchën B'vëyt *ášiyriym [ášûriym]

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:21 Forums Online 16:21 ¶ But the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 took 270 z8799 him, and put out 5365 z8762 x853 his eyes, 5869 and brought him down 3381 z8686 x853 to `Azzà עַזָּה, 5804 and bound 631 z8799 him with fetters of brass; 5178 and he did x1961 grind 2912 z8802 in the prison y631 z8803 x615 house. 1004

וַיָּחֶל שְׂעַר־רֹאשׁ לְצַמֵּחַ כַּאֲשֶׁר גֻּלָּח פ

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:22 Forums Online 16:22 waYächel s'ar-roshô l'tzaMëªch Kaásher GuLäch f

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:22 Forums Online 16:22 Howbeit the hair 8181 of his head 7218 began 2490 z8686 to grow again 6779 z8763 after 834 he was shaven. 1548 z8795

וְסַרְנֵי פְלִשְׁתִּים נֶאֱסְפוּ לִזְבֹּחַ זֶבַח־גָּדוֹל לְדָגוֹן אֱלֹהֵיהֶם לְשִׂמְחָה וַיֹּאמְרוּ נָתַן אֱלֹהֵינוּ בְּיָדֵנוּ אֵת שִׁמְשׁוֹן אוֹיְבֵינוּ

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:23 Forums Online 16:23 w'šar'nëy f'lish'Tiym neéš'fû liz'Boªch zevach-Gädôl l'dägôn élohëyhem ûl'sim'chäh waYom'rû nätan élohëy B'yädë ët shim'shôn ôy'vëy

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:23 Forums Online 16:23 Then the lords 5633 of the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 gathered them together 622 z8738 for to offer 2076 z8800 a great 1419 sacrifice 2077 unto Däqôn דָּגוֹן 1712 their ´élöhîm אֱלֹהִים, 430 and to rejoice: 8057 for they said, 559 z8799 Our ´élöhîm אֱלֹהִים 430 hath delivered 5414 z8804 x853 Šimšôn שִׁמשׁוֹן 8123 our enemy 341 z8802 into our hand. 3027

וַיִּרְאוּ אֹת הָעָם וַיְהַלְלוּ אֶת־אֱלֹהֵיהֶם כִּי אָמְרוּ נָתַן אֱלֹהֵינוּ בְיָדֵנוּ אֶת־אוֹיְבֵנוּ וְאֵת מַחֲרִיב אַרְצֵנוּ וַאֲשֶׁר הִרְבָּה אֶת־חֲלָלֵינוּ

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:24 Forums Online 16:24 waYir'û otô äm way'hal'lû et-élohëyhem Kiy äm'rû nätan élohëy v'yädë et-ôy'vë w'ët macháriyv ar'tzë waásher hir'Bäh et-chálälëy

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:24 Forums Online 16:24 And when the people 5971 saw 7200 z8799 him, they praised 1984 z8762 x853 their ´élöhîm אֱלֹהִים: 430 for x3588 they said, 559 z8804 Our ´élöhîm אֱלֹהִים 430 hath delivered 5414 z8804 into our hands 3027 x853 our enemy, 341 z8802 and the destroyer 2717 z8688 of our country, 776 which x834 slew y2491 many 7235 z8689 x853 x2491 of us.

וַיְהִי *כִּי *טוֹב [כְּטוֹב] לִבָּם וַיֹּאמְרוּ קִרְאוּ לְשִׁמְשׁוֹן וִישַׂחֶק־לָנוּ וַיִּקְרְאוּ לְשִׁמְשׁוֹן מִבֵּית *הָאֲסִירִים [הָאֲסוּרִים] וַיְצַחֵק לִפְנֵיהֶם וַיַּעֲמִידוּ אוֹת בֵּין הָעַמּוּדִים

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:25 Forums Online 16:25 way'hiy *Kiy *ţôv [K'ţôv] liBäm waYom'rû qir'û l'shim'shôn wiysacheq- waYiq'r'û l'shim'shôn miBëyt *ášiyriym [ášûriym] way'tzachëq lif'nëyhem waYaámiydû ôtô Bëyn aMûdiym

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:25 Forums Online 16:25 And it came to pass, x1961 when x3588 their hearts 3820 were merry, 2896 that they said, 559 z8799 Call 7121 z8798 for Šimšôn שִׁמשׁוֹן, 8123 that he may make us sport. 7832 z8762 And they called 7121 z8799 for Šimšôn שִׁמשׁוֹן 8123 out of the prison y631 z8803 house; 1004 x4480 x615 and he made them y6440 sport: 6711 z8762 x6440 and they set 5975 z8686 him between x996 the pillars. 5982

וַיֹּאמֶר שִׁמְשׁוֹן אֶל־הַנַּעַר הַמַּחֲזִיק בְּיָד הַנִּיחָה אוֹתִי *וַהֵימִשֵׁנִי [וַהֲמִשֵׁנִי] אֶת־הָעַמֻּדִים אֲשֶׁר הַבַּיִת נָכוֹן עֲלֵיהֶם וְאֶשָּׁעֵן עֲלֵיהֶם

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:26 Forums Online 16:26 waYomer shim'shôn el-haNaar haMacháziyq B'yädô haNiychäh ôtiy *wahëymishëniy [wahámishëniy] et-aMudiym ásher haBayit näkhôn álëyhem w'eSHäën álëyhem

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:26 Forums Online 16:26 And Šimšôn שִׁמשׁוֹן 8123 said 559 z8799 unto x413 the lad 5288 that held 2388 z8688 him by the hand, 3027 Suffer y3240 z8685 x5117 me that I may feel 4184 z8685 z8675 y3237 x853 the pillars 5982 whereupon x834 x5921 the house 1004 standeth, 3559 z8737 that I may lean 8172 z8735 upon x5921 them.

וְהַבַּיִת מָלֵא הָאֲנָשִׁים וְהַנָּשִׁים וְשָׁמָּה כֹּל סַרְנֵי פְלִשְׁתִּים וְעַל־הַגָּג כִּשְׁלֹשֶׁת אֲלָפִים אִישׁ וְאִשָּׁה הָרֹאִים בִּשְׂחוֹק שִׁמְשׁוֹן

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:27 Forums Online 16:27 w'haBayit mälë ánäshiym w'haNäshiym w'shäMäh Kol šar'nëy f'lish'Tiym w'al-haGäg Kish'loshet áläfiym iysh w'iSHäh roiym Bis'chôq shim'shôn

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:27 Forums Online 16:27 Now the house 1004 was full 4390 z8804 of men y582 x376 and women; 802 and all x3605 the lords 5633 of the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 [were] there; x8033 and [there were] upon x5921 the roof 1406 about three 7969 thousand 505 men 376 and women, 802 that beheld 7200 z8802 while Šimšôn שִׁמשׁוֹן 8123 made sport. 7832 z8800

וַיִּקְרָא שִׁמְשׁוֹן אֶל־יְהוָה וַיֹּאמַר אֲדֹנָי יֱהוִֹה זָכְרֵנִי נָא וְחַזְּקֵנִי נָא אַךְ הַפַּעַם הַזֶּה הָאֱלֹהִים וְאִנָּקְמָה נְקַם־אַחַת מִשְּׁתֵי עֵינַי מִפְּלִשְׁתִּים

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:28 Forums Online 16:28 waYiq'rä shim'shôn el-y'hwäh waYomar ádonäy yéhôih zäkh'rëniy w'chaZ'qëniy akh' haPaam haZeh élohiym w'iNäq'mäh n'qam-achat miSH'tëy ëynay miP'lish'Tiym

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:28 Forums Online 16:28 And Šimšôn שִׁמשׁוֹן 8123 called 7121 z8799 unto x413 Yähwè יָהוֶה, 3068 and said, 559 z8799 O ´Áđönäy אֲדֹנָי 136 Yähwè יָהוֶה, 3069 remember 2142 z8798 me, I pray thee, x4994 and strengthen 2388 z8761 me, I pray thee, x4994 only x389 this x2088 once, 6471 O ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 that I may be at once y259 avenged 5358 5359 z8735 x259 of the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 x4480 for my two 8147 x4480 eyes. 5869

וַיִּלְפֹּת שִׁמְשׁוֹן אֶת־שְׁנֵי עַמּוּדֵי הַתָּוֶךְ אֲשֶׁר הַבַּיִת נָכוֹן עֲלֵיהֶם וַיִּסָּמֵךְ עֲלֵיהֶם אֶחָד בִּימִינ וְאֶחָד בִּשְׂמֹאל

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:29 Forums Online 16:29 waYil'Pot shim'shôn et-sh'nëy aMûdëy haTäwekh' ásher haBayit näkhôn álëyhem waYiŠämëkh' álëyhem echäd Biymiynô w'echäd Bis'molô

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:29 Forums Online 16:29 And Šimšôn שִׁמשׁוֹן 8123 took hold 3943 z8799 of x853 the two 8147 middle 8432 pillars 5982 upon x5921 which x834 the house 1004 stood, 3559 z8737 and on x5921 which it was borne up, 5564 z8735 of the one 259 with his right hand, 3225 and of the other 259 with his left. 8040

וַיֹּאמֶר שִׁמְשׁוֹן תָּמוֹת נַפְשִׁי עִם־פְּלִשְׁתִּים וַיֵּט בְּכֹחַ וַיִּפֹּל הַבַּיִת עַל־הַסְּרָנִים וְעַל־כָּל־הָעָם אֲשֶׁר־בּ וַיִּהְיוּ הַמֵּתִים אֲשֶׁר הֵמִית בְּמוֹת רַבִּים מֵאֲשֶׁר הֵמִית בְּחַיָּיו

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:30 Forums Online 16:30 waYomer shim'shôn Tämôt naf'shiy im-P'lish'Tiym waYëţ B'khoªch waYiPol haBayit al-haŠ'räniym w'al-Käl-äm ásher-Bô waYih'yû haMëtiym ásher hëmiyt B'môtô raBiym ásher hëmiyt B'chaYäyw

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:30 Forums Online 16:30 And Šimšôn שִׁמשׁוֹן 8123 said, 559 z8799 Let me x5315 die 4191 z8799 y5315 with x5973 the Pælištîm פְּלִשׁתִּים. 6430 And he bowed 5186 z8799 himself with [all his] might; 3581 and the house 1004 fell 5307 z8799 upon x5921 the lords, 5633 and upon x5921 all x3605 the people 5971 that x834 [were] therein. So the dead 4191 z8801 which x834 he slew 4191 z8689 at his death 4194 were x1961 more 7227 than [they] which x4480 x834 he slew 4191 z8689 in his life. 2416

וַיֵּרְדוּ אֶחָיו וְכָל־בֵּית אָבִיהוּ וַיִּשְׂאוּ אֹת וַיַּעֲלוּ וַיִּקְבְּרוּ אוֹת בֵּין צָרְעָה בֵין אֶשְׁתָּאֹל בְּקֶבֶר מָנוֹחַ אָבִיו וְהוּא שָׁפַט אֶת־יִשְׂרָאֵל עֶשְׂרִים שָׁנָה פ

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:31 Forums Online 16:31 waYër'dû echäyw w'khäl-Bëyt äviy waYis'û otô waYaálû waYiq'B'rû ôtô Bëyn tzär'äh ûvëyn esh'Täol B'qever mänôªch äviyw w' shäfaţ et-yis'räël es'riym shänäh f

Massoretic Text OT Hebrew Judges 16:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 16:31 Forums Online 16:31 Then his brethren 251 and all x3605 the house 1004 of his father 1 came down, 3381 z8799 and took 5375 z8799 him, and brought [him] up, 5927 z8799 and buried 6912 z8799 him between x996 Xor`à צָרעָה 6881 and ´Eštä´ôl אֶשׁתָּאוֹל 847 in the buryingplace 6913 of Mänôåç מָנוֹחַ 4495 his father. 1 And he x1931 judged 8199 z8804 x853 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 twenty 6242 years. 8141

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.