Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Judges 21Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Shoftim / Judges 21

1 The people bewail the desolation of Benjamin. 8 By the destruction of Jabesh-gilead they provide them four hundred wives. 16 They advise them to surprise the virgins that danced at Shiloh.

וְאִישׁ יִשְׂרָאֵל נִשְׁבַּע בַּמִּצְפָּה לֵאמֹר אִישׁ מִמֶּנּוּ לֹא־יִתֵּן בִּתּ לְבִנְיָמִן לְאִשָּׁה

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:1 Forums Online 21:1 w'iysh yis'räël nish'Ba BaMitz'Päh mor iysh miMe lo-yiTën BiTô l'vin'yämin l'iSHäh

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:1 Forums Online 21:1 ¶ Now the men 376 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 had sworn 7650 z8738 in Mixpà מִצפָּה, 4709 saying, 559 z8800 There shall not x3808 any 376 of x4480 us give 5414 z8799 his daughter 1323 unto Binyämîn בִּניָמִין 1144 to wife. 802

וַיָּבֹא הָעָם בֵּית־אֵל וַיֵּשְׁבוּ שָׁם עַד־הָעֶרֶב לִפְנֵי הָאֱלֹהִים וַיִּשְׂאוּ קוֹלָם וַיִּבְכּוּ בְּכִי גָדוֹל

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:2 Forums Online 21:2 waYävo äm Bëyt-ël waYësh'vû shäm ad-erev lif'nëy élohiym waYis'û qôläm waYiv'Kû B'khiy gädôl

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:2 Forums Online 21:2 And the people 5971 came 935 z8799 to the house y1004 of ´Ël אֵל, 1008 y430 z8677 and abode 3427 z8799 there x8033 till x5704 even 6153 before 6440 ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 and lifted up 5375 z8799 their voices, 6963 and wept 1058 z8799 y1065 sore; 1419 x1065

וַיֹּאמְרוּ לָמָה יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל הָיְתָה זֹאת בְּיִשְׂרָאֵל לְהִפָּקֵד הַיּוֹם מִיִּשְׂרָאֵל שֵׁבֶט אֶחָד

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:3 Forums Online 21:3 waYom'rû mäh y'hwäh élohëy yis'räël häy'täh zot B'yis'räël l'hiPäqëd haYôm miYis'räël shëveţ echäd

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:3 Forums Online 21:3 And said, 559 z8799 O Yähwè יָהוֶה 3068 ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 why x4100 is this x2063 come to pass x1961 in Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 that there should be to day 3117 one 259 tribe 7626 lacking 6485 z8736 in Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל? 3478 x4480

וַיְהִי מִמָּחֳרָת וַיַּשְׁכִּימוּ הָעָם וַיִּבְנוּ־שָׁם מִזְבֵּחַ וַיַּעֲלוּ עֹלוֹת שְׁלָמִים פ

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:4 Forums Online 21:4 way'hiy miMächórät waYash'Kiymû äm waYiv'nû-shäm miz'Bëªch waYaálû olôt ûsh'lämiym f

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:4 Forums Online 21:4 And it came to pass x1961 on the morrow, 4283 x4480 that the people 5971 rose early, 7925 z8686 and built 1129 z8799 there x8033 an altar, 4196 and offered 5927 z8686 burnt offerings 5930 and peace offerings. 8002

וַיֹּאמְרוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִי אֲשֶׁר לֹא־עָלָה בַקָּהָל מִכָּל־שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל אֶל־יְהוָה כִּי הַשְּׁבוּעָה הַגְּדוֹלָה הָיְתָה לַאֲשֶׁר לֹא־עָלָה אֶל־יְהוָה הַמִּצְפָּה לֵאמֹר מוֹת יוּמָת

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:5 Forums Online 21:5 waYom'rû B'nëy yis'räël miy ásher lo-äläh vaQähäl miKäl-shiv'ţëy yis'räël el-y'hwäh Kiy haSH'vûäh haG'dôläh häy'täh laásher lo-äläh el-y'hwäh haMitz'Päh mor môt yûmät

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:5 Forums Online 21:5 And the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 said, 559 z8799 Who x4310 [is there] among all x4480 x3605 the tribes 7626 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 that 834 came y5927 z8804 not up x5927 x3808 with the congregation 6951 unto x413 Yähwè יָהוֶה? 3068 For x3588 they had made x1961 a great 1419 oath 7621 concerning x834 him that came not up 5927 z8804 x3808 to x413 Yähwè יָהוֶה 3068 to Mixpà מִצפָּה, 4709 saying, 559 z8800 He shall surely y4191 z8800 be put to death. 4191 z8714

וַיִּנָּחֲמוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֶל־בִּנְיָמִן אָחִיו וַיֹּאמְרוּ נִגְדַּע הַיּוֹם שֵׁבֶט אֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:6 Forums Online 21:6 waYiNächámû B'nëy yis'räël el-Bin'yämin ächiyw waYom'rû nig'Da haYôm shëveţ echäd miYis'räël

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:6 Forums Online 21:6 And the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 repented 5162 z8735 them for x413 Binyämîn בִּניָמִין 1144 their brother, 251 and said, 559 z8799 There is one 259 tribe 7626 cut off 1438 z8738 from Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 x4480 this day. 3117

מַה־נַּעֲשֶׂה לָהֶם לַנּוֹתָרִים לְנָשִׁים וַאֲנַחְנוּ נִשְׁבַּעְנוּ בַיהוָה לְבִלְתִּי תֵּת־לָהֶם מִבְּנוֹתֵינוּ לְנָשִׁים

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:7 Forums Online 21:7 mah-Naáseh hem laNôtäriym l'näshiym waánach'nû nish'Ba'nû vayhwäh l'vil'Tiy Tët-hem miB'nôtëy l'näshiym

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:7 Forums Online 21:7 How x4100 shall we do 6213 z8799 for wives 802 for them that remain, 3498 z8737 seeing we x587 have sworn 7650 z8738 by Yähwè יָהוֶה 3068 that we will not x1115 give 5414 z8800 them of our daughters 1323 x4480 to wives? 802

וַיֹּאמְרוּ מִי אֶחָד מִשִּׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר לֹא־עָלָה אֶל־יְהוָה הַמִּצְפָּה וְהִנֵּה לֹא בָא־אִישׁ אֶל־הַמַּחֲנֶה מִיָּבֵישׁ גִּלְעָד אֶל־הַקָּהָל

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:8 Forums Online 21:8 waYom'rû miy echäd miSHiv'ţëy yis'räël ásher lo-äläh el-y'hwäh haMitz'Päh w'hiNëh lo -iysh el-haMacháneh miYävëysh Gil'äd el-haQähäl

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:8 Forums Online 21:8 ¶ And they said, 559 z8799 What x4310 one 259 [is there] of the tribes 7626 x4480 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 that x834 came not up 5927 z8804 x3808 to Mixpà מִצפָּה 4709 to x413 Yähwè יָהוֶה? 3068 And, behold, x2009 there came 935 z8804 none 376 x3808 to x413 the camp 4264 from Yävêš Gil`äđ יָבֵישׁ־גִּלעָד 3003 1568 x4480 to x413 the assembly. 6951

וַיִּתְפָּקֵד הָעָם וְהִנֵּה אֵין־שָׁם אִישׁ מִיּוֹשְׁבֵי יָבֵשׁ גִּלְעָד

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:9 Forums Online 21:9 waYit'Päqëd äm w'hiNëh ëyn-shäm iysh miYôsh'vëy yävësh Gil'äd

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:9 Forums Online 21:9 For the people 5971 were numbered, 6485 z8691 and, behold, x2009 [there were] none 376 x369 of the inhabitants 3427 z8802 x4480 of Yävêš Gil`äđ יָבֵישׁ־גִּלעָד 3003 1568 there. x8033

וַיִּשְׁלְחוּ־שָׁם הָעֵדָה שְׁנֵים־עָשָׂר אֶלֶף אִישׁ מִבְּנֵי הֶחָיִל וַיְצַוּוּ אוֹתָם לֵאמֹר לְכוּ וְהִכִּיתֶם אֶת־יוֹשְׁבֵי יָבֵשׁ גִּלְעָד לְפִי־חֶרֶב וְהַנָּשִׁים וְהַטָּף

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:10 Forums Online 21:10 waYish'l'chû-shäm ëdäh sh'nëym-äsär elef iysh miB'nëy hechäyil way'tzaûû ôtäm mor l'khû w'hiKiytem et-yôsh'vëy yävësh Gil'äd l'fiy-cherev w'haNäshiym w'haŢäf

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:10 Forums Online 21:10 And the congregation 5712 sent 7971 z8799 thither x8033 twelve 8147 6240 thousand 505 men 376 of the valiantest, 1121 2428 x4480 and commanded 6680 z8762 them, saying, 559 z8800 Go y3212 z8798 x1980 and smite 5221 z8689 x853 the inhabitants 3427 z8802 of Yävêš Gil`äđ יָבֵישׁ־גִּלעָד 3003 1568 with the edge 6310 of the sword, 2719 with the women 802 and the children. 2945

וְזֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר תַּעֲשׂוּ כָּל־זָכָר וְכָל־אִשָּׁה יֹדַעַת מִשְׁכַּב־זָכָר תַּחֲרִימוּ

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:11 Forums Online 21:11 w'zeh haDävär ásher Taásû Käl-zäkhär w'khäl-iSHäh yodaat mish'Kav-zäkhär Tacháriymû

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:11 Forums Online 21:11 And this x2088 [is] the thing 1697 that x834 ye shall do, 6213 z8799 Ye shall utterly destroy 2763 z8686 every x3605 male, 2145 and every x3605 woman 802 that hath lain 4904 x3045 by man. y3045 z8802 x2145

וַיִּמְצְאוּ מִיּוֹשְׁבֵי יָבֵישׁ גִּלְעָד אַרְבַּע מֵאוֹת נַעֲרָה בְתוּלָה אֲשֶׁר לֹא־יָדְעָה אִישׁ לְמִשְׁכַּב זָכָר וַיָּבִיאוּ אוֹתָם אֶל־הַמַּחֲנֶה שִׁלֹה אֲשֶׁר בְּאֶרֶץ כְּנָעַן ס

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:12 Forums Online 21:12 waYim'tz'û miYôsh'vëy yävëysh Gil'äd ar'Ba mëôt naáräh v'tûläh ásher lo-yäd'äh iysh l'mish'Kav zäkhär waYäviyû ôtäm el-haMacháneh shiloh ásher B'eretz K'näan š

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:12 Forums Online 21:12 And they found 4672 z8799 among the inhabitants 3427 z8802 x4480 of Yävêš Gil`äđ יָבֵישׁ־גִּלעָד 3003 1568 four 702 hundred 3967 young 5291 virgins, 1330 that x834 had known 3045 z8804 no x3808 man 376 by lying 4904 with any male: 2145 and they brought 935 z8686 them unto x413 the camp 4264 to Šîlò שִׁילֹה, 7887 which x834 [is] in the land 776 of Cænä`an כְּנָעַן. 3667

וַיִּשְׁלְחוּ כָּל־הָעֵדָה וַיְדַבְּרוּ אֶל־בְּנֵי בִנְיָמִן אֲשֶׁר בְּסֶלַע רִמּוֹן וַיִּקְרְאוּ לָהֶם שָׁלוֹם

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:13 Forums Online 21:13 waYish'l'chû Käl-ëdäh way'daB'rû el-B'nëy vin'yämin ásher B'šela riMôn waYiq'r'û hem shälôm

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:13 Forums Online 21:13 And the whole x3605 congregation 5712 sent 7971 z8799 [some] to speak 1696 z8762 to x413 the children 1121 of Binyämîn בִּניָמִין 1144 that x834 [were] in the rock 5553 Rimmôn רִמּוֹן, 7417 and to call 7121 z8799 peaceably 7965 unto them.

וַיָּשָׁב בִּנְיָמִן בָּעֵת הַהִיא וַיִּתְּנוּ לָהֶם הַנָּשִׁים אֲשֶׁר חִיּוּ מִנְּשֵׁי יָבֵשׁ גִּלְעָד וְלֹא־מָצְאוּ לָהֶם כֵּן

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:14 Forums Online 21:14 waYäshäv Bin'yämin ët hahiy waYiT'nû hem haNäshiym ásher chiYû miN'shëy yävësh Gil'äd w'lo-mätz'û hem Kën

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:14 Forums Online 21:14 And Binyämîn בִּניָמִין 1144 came again 7725 z8799 at that x1931 time; 6256 and they gave 5414 z8799 them wives 802 which x834 they had saved alive 2421 z8765 of the women 802 x4480 of Yävêš Gil`äđ יָבֵישׁ־גִּלעָד: 3003 1568 and yet so x3651 they sufficed 4672 z8804 them not. x3808

וְהָעָם נִחָם לְבִנְיָמִן כִּי־עָשָׂה יְהוָה פֶּרֶץ בְּשִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:15 Forums Online 21:15 w'äm nichäm l'vin'yämin Kiy-äsäh y'hwäh Peretz B'shiv'ţëy yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:15 Forums Online 21:15 And the people 5971 repented y5162 z8737 them x5162 for Binyämîn בִּניָמִין, 1144 because x3588 that Yähwè יָהוֶה 3068 had made 6213 z8804 a breach 6556 in the tribes 7626 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

וַיֹּאמְרוּ זִקְנֵי הָעֵדָה מַה־נַּעֲשֶׂה לַנּוֹתָרִים לְנָשִׁים כִּי־נִשְׁמְדָה מִבִּנְיָמִן אִשָּׁה

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:16 Forums Online 21:16 waYom'rû ziq'nëy ëdäh mah-Naáseh laNôtäriym l'näshiym Kiy-nish'm'däh miBin'yämin iSHäh

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:16 Forums Online 21:16 ¶ Then the elders 2205 of the congregation 5712 said, 559 z8799 How x4100 shall we do 6213 z8799 for wives 802 for them that remain, 3498 z8737 seeing x3588 the women 802 are destroyed 8045 z8738 out of Binyämîn בִּניָמִין? 1144 x4480

וַיֹּאמְרוּ יְרֻשַּׁת פְּלֵיטָה לְבִנְיָמִן וְלֹא־יִמָּחֶה שֵׁבֶט מִיִּשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:17 Forums Online 21:17 waYom'rû y'ruSHat P'lëyţäh l'vin'yämin w'lo-yiMächeh shëveţ miYis'räël

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:17 Forums Online 21:17 And they said, 559 z8799 [There must be] an inheritance 3425 for them that be escaped 6413 of Binyämîn בִּניָמִין, 1144 that a tribe 7626 be not x3808 destroyed 4229 z8735 out of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478 x4480

וַאֲנַחְנוּ לֹא נוּכַל לָתֵת־לָהֶם נָשִׁים מִבְּנוֹתֵינוּ כִּי־נִשְׁבְּעוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר אָרוּר נֹתֵן אִשָּׁה לְבִנְיָמִן ס

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:18 Forums Online 21:18 waánach'nû lo nûkhal tët-hem näshiym miB'nôtëy Kiy-nish'B'û v'nëy-yis'räël mor ärûr notën iSHäh l'vin'yämin š

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:18 Forums Online 21:18 Howbeit we x587 may 3201 z8799 not x3808 give 5414 z8800 them wives 802 of our daughters: 1323 x4480 for x3588 the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 have sworn, 7650 z8738 saying, 559 z8800 Cursed 779 z8803 [be] he that giveth 5414 z8802 a wife 802 to Binyämîn בִּניָמִין. 1144

וַיֹּאמְרוּ הִנֵּה חַג־יְהוָה בְּשִׁלוֹ מִיָּמִים יָמִימָה אֲשֶׁר מִצְּפוֹנָה לְבֵית־אֵל מִזְרְחָה הַשֶּׁמֶשׁ לִמְסִלָּה הָעֹלָה מִבֵּית־אֵל שְׁכֶמָה מִנֶּגֶב לִלְבוֹנָה

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:19 Forums Online 21:19 waYom'rû hiNëh chag-y'hwäh B'shilô miYämiym yämiymäh ásher miTZ'fônäh l'vëyt-ël miz'r'chäh haSHemesh lim'šiLäh oläh miBëyt-ël sh'khemäh ûmiNegev lil'vônäh

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:19 Forums Online 21:19 Then they said, 559 z8799 Behold, x2009 [there is] a feast 2282 of Yähwè יָהוֶה 3068 in Šîlò שִׁילֹה 7887 yearly 3117 x4480 [in a place] which x834 [is] on the north side 6828 x4480 of Bêŧ ´Ël בֵּית־אֵל, 1008 x4480 on the east side 4217 8121 of the highway 4546 that goeth up 5927 z8802 from Bêŧ ´Ël בֵּית־אֵל 1008 x4480 to Šæȼem שְׁכֶם, 7927 and on the south 5045 x4480 of Lævônà לְבוֹנָה. 3829

*וַיְצַו [וַיְצַוּוּ] אֶת־בְּנֵי בִנְיָמִן לֵאמֹר לְכוּ וַאֲרַבְתֶּם בַּכְּרָמִים

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:20 Forums Online 21:20 *way'tzaw [way'tzaûû] et-B'nëy vin'yämin mor l'khû waárav'Tem BaK'rämiym

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:20 Forums Online 21:20 Therefore they commanded 6680 z8762 x853 the children 1121 of Binyämîn בִּניָמִין, 1144 saying, 559 z8800 Go y3212 z8798 x1980 and lie in wait 693 z8804 in the vineyards; 3754

רְאִיתֶם וְהִנֵּה אִם־יֵצְאוּ בְנוֹת־שִׁילוֹ לָחוּל בַּמְּחֹלוֹת וִיצָאתֶם מִן־הַכְּרָמִים וַחֲטַפְתֶּם לָכֶם אִישׁ אִשְׁתּ מִבְּנוֹת שִׁילוֹ וַהֲלַכְתֶּם אֶרֶץ בִּנְיָמִן

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:21 Forums Online 21:21 ûr'iytem w'hiNëh im-yëtz'û v'nôt-shiylô chûl BaM'cholôt wiytzätem min-haK'rämiym wacháţaf'Tem khem iysh ish'Tô miB'nôt shiylô wahálakh'Tem eretz Bin'yämin

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:21 Forums Online 21:21 And see, 7200 z8804 and, behold, x2009 if x518 the daughters 1323 of Šîlò שִׁילֹה 7887 come out 3318 z8799 to dance 2342 z8800 in dances, 4246 then come ye out 3318 z8804 of x4480 the vineyards, 3754 and catch 2414 z8804 you every man 376 his wife 802 of the daughters 1323 x4480 of Šîlò שִׁילֹה, 7887 and go 1980 z8804 to the land 776 of Binyämîn בִּניָמִין. 1144

וְהָיָה כִּי־יָבֹאוּ אֲבוֹתָם אוֹ אֲחֵיהֶם *לָרוֹב [לָרִיב] אֵלֵינוּ וְאָמַרְנוּ אֲלֵיהֶם חָנּוּנוּ אוֹתָם כִּי לֹא לָקַחְנוּ אִישׁ אִשְׁתּ בַּמִּלְחָמָה כִּי לֹא אַתֶּם נְתַתֶּם לָהֶם כָּעֵת תֶּאְשָׁמוּ ס

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:22 Forums Online 21:22 w'häyäh Kiy-yävoû ávôtäm ô áchëyhem *rôv [riyv] ëlëy w'ämar'nû álëyhem chäNû ôtäm Kiy lo läqach'nû iysh ish'Tô BaMil'chämäh Kiy lo aTem n'taTem hem ët Te'shämû š

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:22 Forums Online 21:22 And it shall be, x1961 when x3588 their fathers 1 or x176 their brethren 251 come 935 z8799 unto x413 us to complain, 7378 z8800 that we will say 559 z8804 unto x413 them, Be favourable 2603 z8798 unto them for our sakes: because x3588 we reserved 3947 z8804 not x3808 to each man 376 his wife 802 in the war: 4421 for x3588 ye x859 did not x3808 give 5414 z8804 unto them at this time, 6256 [that] ye should be guilty. 816 z8799

וַיַּעֲשׂוּ־כֵן בְּנֵי בִנְיָמִן וַיִּשְׂאוּ נָשִׁים לְמִסְפָּרָם מִן־הַמְּחֹלְלוֹת אֲשֶׁר גָּזָלוּ וַיֵּלְכוּ וַיָּשׁוּבוּ אֶל־נַחֲלָתָם וַיִּבְנוּ אֶת־הֶעָרִים וַיֵּשְׁבוּ בָּהֶם

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:23 Forums Online 21:23 waYaásû-khën B'nëy vin'yämin waYis'û näshiym l'miš'Päräm min-haM'chol'lôt ásher Gäzälû waYël'khû waYäshûvû el-nachálätäm waYiv'nû et-heäriym waYësh'vû hem

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:23 Forums Online 21:23 And the children 1121 of Binyämîn בִּניָמִין 1144 did x6213 so, y6213 z8799 x3651 and took 5375 z8799 [them] wives, 802 according to their number, 4557 of x4480 them that danced, 2342 z8789 whom x834 they caught: 1497 z8804 and they went y3212 z8799 x1980 and returned 7725 z8799 unto x413 their inheritance, 5159 and repaired 1129 z8799 x853 the cities, 5892 and dwelt 3427 z8799 in them.

וַיִּתְהַלְּכוּ מִשָּׁם בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל בָּעֵת הַהִיא אִישׁ לְשִׁבְט לְמִשְׁפַּחְתּ וַיֵּצְאוּ מִשָּׁם אִישׁ לְנַחֲלָת

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:24 Forums Online 21:24 waYit'haL'khû miSHäm B'nëy-yis'räël ët hahiy iysh l'shiv'ţô ûl'mish'Pach'Tô waYëtz'û miSHäm iysh l'nachálätô

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:24 Forums Online 21:24 And the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 departed 1980 z8691 thence x4480 x8033 at that x1931 time, 6256 every man 376 to his tribe 7626 and to his family, 4940 and they went out 3318 z8799 from thence x4480 x8033 every man 376 to his inheritance. 5159

בַּיָּמִים הָהֵם אֵין מֶלֶךְ בְּיִשְׂרָאֵל אִישׁ הַיָּשָׁר בְּעֵינָיו יַעֲשֶׂה

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:25 Forums Online 21:25 BaYämiym hëm ëyn melekh' B'yis'räël iysh haYäshär B'ëynäyw yaáseh

Massoretic Text OT Hebrew Judges 21:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 21:25 Forums Online 21:25 In those x1992 days 3117 [there was] no x369 king 4428 in Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל: 3478 every man 376 did 6213 z8799 [that which was] right 3477 in his own eyes. 5869

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.