Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Leviticus 17Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

VaYikra / Leviticus 17

1 The blood of all slain beasts must be offered to Yahweh at the door of the Tabernacle. 7 They must not offer to devils. 10 All eating of blood is forbidden, 15 and all that dieth alone, or is torn.

וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 17:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 17:1 Forums Online 17:1 way'daBër y'hwäh el-mosheh mor

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 17:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 17:1 Forums Online 17:1 ¶ And Yähwè יָהוֶה 3068 spake 1696 z8762 unto x413 Möšè מֹשֶׁה, 4872 saying, 559 z8800

דַּבֵּר אֶל־אַהֲרֹן וְאֶל־בָּנָיו וְאֶל כָּל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵיהֶם זֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר־צִוָּה יְהוָה לֵאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 17:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 17:2 Forums Online 17:2 DaBër el-aháron w'el-Bänäyw w'el Käl-B'nëy yis'räël w'ämar'Tä álëyhem zeh haDävär ásher-tziûäh y'hwäh mor

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 17:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 17:2 Forums Online 17:2 Speak 1696 z8761 unto x413 ´Ahárön אַהֲרֹן, 175 and unto x413 his sons, 1121 and unto x413 all x3605 the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 and say 559 z8804 unto x413 them; This x2088 [is] the thing 1697 which x834 Yähwè יָהוֶה 3068 hath commanded, 6680 z8765 saying, 559 z8800

אִישׁ אִישׁ מִבֵּית יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יִשְׁחַט שׁוֹר אוֹ־כֶשֶׂב אוֹ־עֵז בַּמַּחֲנֶה אוֹ אֲשֶׁר יִשְׁחַט מִחוּץ לַמַּחֲנֶה

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 17:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 17:3 Forums Online 17:3 iysh iysh miBëyt yis'räël ásher yish'chaţ shôr ô-khesev ô-ëz BaMacháneh ô ásher yish'chaţ michûtz laMacháneh

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 17:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 17:3 Forums Online 17:3 What y376 man y376 soever 376 [there be] of the house 1004 x4480 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 that x834 killeth 7819 z8799 an ox, 7794 or x176 lamb, 3775 or x176 goat, 5795 in the camp, 4264 or x176 that x834 killeth 7819 z8799 [it] out y2351 of x4480 x2351 the camp, 4264

וְאֶל־פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד לֹא הֱבִיא לְהַקְרִיב קָרְבָּן לַיהוָה לִפְנֵי מִשְׁכַּן יְהוָה דָּם יֵחָשֵׁב לָאִישׁ הַהוּא דָּם שָׁפָךְ וְנִכְרַת הָאִישׁ הַהוּא מִקֶּרֶב עַמּ

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 17:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 17:4 Forums Online 17:4 w'el-Petach ohel môëd lo héviyô l'haq'riyv qär'Bän layhwäh lif'nëy mish'Kan y'hwäh Däm yëchäshëv iysh ha Däm shäfäkh' w'nikh'rat iysh ha miQerev aMô

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 17:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 17:4 Forums Online 17:4 And bringeth 935 z8689 it not x3808 unto x413 the door 6607 of the tabernacle 168 of the congregation, 4150 to offer 7126 z8687 an offering 7133 unto Yähwè יָהוֶה 3068 before 6440 the tabernacle 4908 of Yähwè יָהוֶה; 3068 blood 1818 shall be imputed 2803 z8735 unto that x1931 man; 376 he hath shed 8210 z8804 blood; 1818 and that x1931 man 376 shall be cut off 3772 z8738 from among 7130 x4480 his people: 5971

לְמַעַן אֲשֶׁר יָבִיאוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת־זִבְחֵיהֶם אֲשֶׁר הֵם זֹבְחִים עַל־פְּנֵי הַשָּׂדֶה וֶהֱבִיאֻם לַיהוָה אֶל־פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד אֶל־הַכֹּהֵן וְזָבְחוּ זִבְחֵי שְׁלָמִים לַיהוָה אוֹתָם

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 17:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 17:5 Forums Online 17:5 l'maan ásher yäviyû B'nëy yis'räël et-ziv'chëyhem ásher hëm zov'chiym al-P'nëy haSädeh wehéviyum layhwäh el-Petach ohel môëd el-haKohën w'zäv'chû ziv'chëy sh'lämiym layhwäh ôtäm

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 17:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 17:5 Forums Online 17:5 To the end x4616 that x834 the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 may bring 935 z8686 x853 their sacrifices, 2077 which x834 they x1992 offer 2076 z8802 in x5921 the open 6440 field, 7704 even that they may bring 935 z8689 them unto Yähwè יָהוֶה, 3068 unto x413 the door 6607 of the tabernacle 168 of the congregation, 4150 unto x413 the priest, 3548 and offer 2076 z8804 them [for] peace 8002 offerings 2077 unto Yähwè יָהוֶה. 3068

וְזָרַק הַכֹּהֵן אֶת־הַדָּם עַל־מִזְבַּח יְהוָה פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד וְהִקְטִיר הַחֵלֶב לְרֵיחַ נִיחֹחַ לַיהוָה

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 17:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 17:6 Forums Online 17:6 w'zäraq haKohën et-haDäm al-miz'Bach y'hwäh Petach ohel môëd w'hiq'ţiyr hachëlev l'rëyªch niychoªch layhwäh

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 17:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 17:6 Forums Online 17:6 And the priest 3548 shall sprinkle 2236 z8804 x853 the blood 1818 upon x5921 the altar 4196 of Yähwè יָהוֶה 3068 [at] the door 6607 of the tabernacle 168 of the congregation, 4150 and burn 6999 z8689 the fat 2459 for a sweet 5207 savour 7381 unto Yähwè יָהוֶה. 3068

וְלֹא־יִזְבְּחוּ עוֹד אֶת־זִבְחֵיהֶם לַשְּׂעִירִם אֲשֶׁר הֵם זֹנִים אַחֲרֵיהֶם חֻקַּת עוֹלָם תִּהְיֶה־זֹּאת לָהֶם לְדֹרֹתָם

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 17:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 17:7 Forums Online 17:7 w'lo-yiz'B'chû ôd et-ziv'chëyhem laS'iyrim ásher hëm zoniym achárëyhem chuQat ôläm Tih'yeh-Zot hem l'dorotäm

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 17:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 17:7 Forums Online 17:7 And they shall no x3808 more x5750 offer 2076 z8799 x853 their sacrifices 2077 unto devils, 8163 after 310 whom x834 they x1992 have gone a whoring. 2181 z8802 This x2063 shall be x1961 a statute 2708 for ever 5769 unto them throughout their generations. 1755

וַאֲלֵהֶם תֹּאמַר אִישׁ אִישׁ מִבֵּית יִשְׂרָאֵל מִן־הַגֵּר אֲשֶׁר־יָגוּר בְּתוֹכָם אֲשֶׁר־יַעֲלֶה עֹלָה אוֹ־זָבַח

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 17:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 17:8 Forums Online 17:8 waálëhem Tomar iysh iysh miBëyt yis'räël ûmin-haGër ásher-yägûr B'tôkhäm ásher-yaáleh oläh ô-zävach

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 17:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 17:8 Forums Online 17:8 ¶ And thou shalt say 559 z8799 unto x413 them, Whatsoever man 376 [there be] of the house 1004 x4480 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 or of x4480 the strangers 1616 which x834 sojourn 1481 z8799 among 8432 you, that x834 offereth 5927 z8686 a burnt offering 5930 or x176 sacrifice, 2077

וְאֶל־פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד לֹא יְבִיאֶנּוּ לַעֲשׂוֹת אֹת לַיהוָה וְנִכְרַת הָאִישׁ הַהוּא מֵעַמָּיו

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 17:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 17:9 Forums Online 17:9 w'el-Petach ohel môëd lo y'viye laásôt otô layhwäh w'nikh'rat iysh ha aMäyw

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 17:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 17:9 Forums Online 17:9 And bringeth 935 z8686 it not x3808 unto x413 the door 6607 of the tabernacle 168 of the congregation, 4150 to offer 6213 z8800 it unto Yähwè יָהוֶה; 3068 even that x1931 man 376 shall be cut off 3772 z8738 from among his people. 5971 x4480

וְאִישׁ אִישׁ מִבֵּית יִשְׂרָאֵל מִן־הַגֵּר הַגָּר בְּתוֹכָם אֲשֶׁר יֹאכַל כָּל־דָּם וְנָתַתִּי פָנַי בַּנֶּפֶשׁ הָאֹכֶלֶת אֶת־הַדָּם וְהִכְרַתִּי אֹתָהּ מִקֶּרֶב עַמָּהּ

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 17:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 17:10 Forums Online 17:10 w'iysh iysh miBëyt yis'räël ûmin-haGër haGär B'tôkhäm ásher yokhal Käl-Däm w'nätaTiy fänay BaNefesh okhelet et-haDäm w'hikh'raTiy otäH miQerev aMäH

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 17:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 17:10 Forums Online 17:10 ¶ And whatsoever man 376 [there be] of the house 1004 x4480 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 or of x4480 the strangers 1616 that sojourn 1481 z8802 among 8432 you, that x834 eateth 398 z8799 any manner x3605 of blood; 1818 I will even set 5414 z8804 my face 6440 against that soul 5315 that eateth 398 z8802 x853 blood, 1818 and will cut him off 3772 z8689 x853 from among 7130 x4480 his people. 5971

כִּי נֶפֶשׁ הַבָּשָׂר בַּדָּם הִוא וַאֲנִי נְתַתִּיו לָכֶם עַל־הַמִּזְבֵּחַ לְכַפֵּר עַל־נַפְשֹׁתֵיכֶם כִּי־הַדָּם הוּא בַּנֶּפֶשׁ יְכַפֵּר

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 17:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 17:11 Forums Online 17:11 Kiy nefesh haBäsär BaDäm hiw waániy n'taTiyw khem al-haMiz'Bëªch l'khaPër al-naf'shotëykhem Kiy-haDäm BaNefesh y'khaPër

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 17:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 17:11 Forums Online 17:11 For x3588 the life 5315 of the flesh 1320 [is] in the blood: 1818 and I x589 have given 5414 z8804 it to you upon x5921 the altar 4196 to make an atonement 3722 z8763 for x5921 your souls: 5315 for x3588 it x1931 [is] the blood 1818 [that] maketh an atonement 3722 z8762 for the soul. 5315

עַל־כֵּן אָמַרְתִּי לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל כָּל־נֶפֶשׁ מִכֶּם לֹא־תֹאכַל דָּם וְהַגֵּר הַגָּר בְּתוֹכְכֶם לֹא־יֹאכַל דָּם ס

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 17:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 17:12 Forums Online 17:12 al-Kën ämar'Tiy liv'nëy yis'räël Käl-nefesh miKem lo-tokhal Däm w'haGër haGär B'tôkh'khem lo-yokhal Däm š

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 17:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 17:12 Forums Online 17:12 Therefore x5921 x3651 I said 559 z8804 unto the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 No x3808 x3605 soul 5315 of x4480 you shall eat 398 z8799 blood, 1818 neither x3808 shall any stranger 1616 that sojourneth 1481 z8802 among 8432 you eat 398 z8799 blood. 1818

וְאִישׁ אִישׁ מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִן־הַגֵּר הַגָּר בְּתוֹכָם אֲשֶׁר יָצוּד צֵיד חַיָּה אוֹ־עוֹף אֲשֶׁר יֵאָכֵל וְשָׁפַךְ אֶת־דָּמ וְכִסָּהוּ בֶּעָפָר

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 17:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 17:13 Forums Online 17:13 w'iysh iysh miB'nëy yis'räël ûmin-haGër haGär B'tôkhäm ásher yätzûd tzëyd chaYäh ô-ôf ásher yëäkhël w'shäfakh' et-Dämô w'khiŠä Beäfär

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 17:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 17:13 Forums Online 17:13 And whatsoever man 376 [there be] of the children 1121 x4480 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 or of x4480 the strangers 1616 that sojourn 1481 z8802 among 8432 you, which x834 hunteth 6679 z8799 and catcheth 6718 any beast 2416 or x176 fowl 5775 that x834 may be eaten; 398 z8735 he shall even pour y8210 z8804 out x8210 x853 the blood 1818 thereof, and cover 3680 z8765 it with dust. 6083

כִּי־נֶפֶשׁ כָּל־בָּשָׂר דָּמ בְנַפְשׁ הוּא וָאֹמַר לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל דַּם כָּל־בָּשָׂר לֹא תֹאכֵלוּ כִּי נֶפֶשׁ כָּל־בָּשָׂר דָּמ הִוא כָּל־אֹכְלָיו יִכָּרֵת

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 17:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 17:14 Forums Online 17:14 Kiy-nefesh Käl-Bäsär Dämô v'naf'shô omar liv'nëy yis'räël Dam Käl-Bäsär lo tokhëlû Kiy nefesh Käl-Bäsär Dämô hiw Käl-okh'läyw yiKärët

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 17:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 17:14 Forums Online 17:14 For x3588 [it is] the life 5315 of all x3605 flesh; 1320 the blood 1818 of it [is] for the life 5315 thereof: therefore I said 559 z8799 unto the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 Ye shall eat 398 z8799 the blood 1818 of no manner x3808 x3605 of flesh: 1320 for x3588 the life 5315 of all x3605 flesh 1320 [is] the blood 1818 thereof: whosoever x3605 eateth 398 z8802 it shall be cut off. 3772 z8735

וְכָל־נֶפֶשׁ אֲשֶׁר תֹּאכַל נְבֵלָה טְרֵפָה בָּאֶזְרָח בַגֵּר וְכִבֶּס בְּגָדָיו וְרָחַץ בַּמַּיִם וְטָמֵא עַד־הָעֶרֶב וְטָהֵר

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 17:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 17:15 Forums Online 17:15 w'khäl-nefesh ásher Tokhal n'vëläh ûţ'rëfäh ez'räch ûvaGër w'khiBeš B'gädäyw w'rächatz BaMayim w'ţämë ad-erev w'ţähër

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 17:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 17:15 Forums Online 17:15 And every x3605 soul 5315 that x834 eateth 398 z8799 that which died 5038 [of itself], or that which was torn 2966 [with beasts, whether it be] one of your own country, 249 or a stranger, 1616 he shall both wash 3526 z8765 his clothes, 899 and bathe 7364 z8804 [himself] in water, 4325 and be unclean 2930 z8804 until x5704 the even: 6153 then shall he be clean. 2891 z8804

וְאִם לֹא יְכַבֵּס בְשָׂר לֹא יִרְחָץ וְנָשָׂא עֲוֹנ פ

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 17:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 17:16 Forums Online 17:16 w'im lo y'khaBëš ûv'särô lo yir'chätz w'näsä áwonô f

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 17:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 17:16 Forums Online 17:16 But if x518 he wash 3526 z8762 [them] not, x3808 nor x3808 bathe 7364 z8799 his flesh; 1320 then he shall bear 5375 z8804 his iniquity. 5771

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.