Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Numbers 7Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

BaMidbar / Numbers 7

1 The offering of the princes at the dedication of the Tabernacle. 10 Their several offerings at the dedication of the altar. 89 God speaketh to Moses from the Mercy Seat.

וַיְהִי בְּיוֹם כַּלּוֹת מֹשֶׁה לְהָקִים אֶת־הַמִּשְׁכָּן וַיִּמְשַׁח אֹת וַיְקַדֵּשׁ אֹת וְאֶת־כָּל־כֵּלָיו וְאֶת־הַמִּזְבֵּחַ וְאֶת־כָּל־כֵּלָיו וַיִּמְשָׁחֵם וַיְקַדֵּשׁ אֹתָם

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:1 Forums Online 7:1 way'hiy B'yôm KaLôt mosheh l'häqiym et-haMish'Kän waYim'shach otô way'qaDësh otô w'et-Käl-Këläyw w'et-haMiz'Bëªch w'et-Käl-Këläyw waYim'shächëm way'qaDësh otäm

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:1 Forums Online 7:1 ¶ And it came to pass x1961 on the day 3117 that Möšè מֹשֶׁה 4872 had fully 3615 z8763 set up 6965 z8687 x853 the tabernacle, 4908 and had anointed 4886 z8799 it, and sanctified 6942 z8762 it, and all x3605 the instruments 3627 thereof, both the altar 4196 and all x3605 the vessels 3627 thereof, and had anointed 4886 z8799 them, and sanctified 6942 z8762 them;

וַיַּקְרִיבוּ נְשִׂיאֵי יִשְׂרָאֵל רָאשֵׁי בֵּית אֲבֹתָם הֵם נְשִׂיאֵי הַמַּטֹּת הֵם הָעֹמְדִים עַל־הַפְּקֻדִים

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:2 Forums Online 7:2 waYaq'riyvû n'siyëy yis'räël räshëy Bëyt ávotäm hëm n'siyëy haMaŢot hëm om'diym al-haP'qudiym

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:2 Forums Online 7:2 That the princes 5387 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 heads 7218 of the house 1004 of their fathers, 1 who x1992 [were] the princes 5387 of the tribes, 4294 and were over 5975 z8802 them x1992 that were numbered, 6485 z8803 x5921 offered: 7126 z8686

וַיָּבִיאוּ אֶת־קָרְבָּנָם לִפְנֵי יְהוָה שֵׁשׁ־עֶגְלֹת צָב שְׁנֵי עָשָׂר בָּקָר עֲגָלָה עַל־שְׁנֵי הַנְּשִׂאִים וְשׁוֹר לְאֶחָד וַיַּקְרִיבוּ אוֹתָם לִפְנֵי הַמִּשְׁכָּן

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:3 Forums Online 7:3 waYäviyû et-qär'Bänäm lif'nëy y'hwäh shësh-eg'lot tzäv ûsh'nëy äsär Bäqär ágäläh al-sh'nëy haN'siiym w'shôr l'echäd waYaq'riyvû ôtäm lif'nëy haMish'Kän

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:3 Forums Online 7:3 And they brought 935 z8686 x853 their offering 7133 before 6440 Yähwè יָהוֶה, 3068 six 8337 covered 6632 wagons, 5699 and twelve 6240 x8147 oxen; 1241 a wagon 5699 for x5921 two 8147 of the princes, 5387 and for each one 259 an ox: 7794 and they brought 7126 z8686 them before 6440 the tabernacle. 4908

וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:4 Forums Online 7:4 waYomer y'hwäh el-mosheh mor

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:4 Forums Online 7:4 And Yähwè יָהוֶה 3068 spake 559 z8799 unto x413 Möšè מֹשֶׁה, 4872 saying, 559 z8800

קַח מֵאִתָּם וְהָיוּ לַעֲבֹד אֶת־עֲבֹדַת אֹהֶל מוֹעֵד וְנָתַתָּה אוֹתָם אֶל־הַלְוִיִּם אִישׁ כְּפִי עֲבֹדָת

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:5 Forums Online 7:5 qach iTäm w'häyû laávod et-ávodat ohel môëd w'nätaTäh ôtäm el-hal'wiYim iysh K'fiy ávodätô

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:5 Forums Online 7:5 Take 3947 z8798 [it] of x4480 x854 them, that they may be x1961 to do 5647 z8800 x853 the service 5656 of the tabernacle 168 of the congregation; 4150 and thou shalt give 5414 z8804 them unto x413 the Læwiyyim לְוִיִּם, 3881 to every man 376 according y6310 to x6310 his service. 5656

וַיִּקַּח מֹשֶׁה אֶת־הָעֲגָלֹת וְאֶת־הַבָּקָר וַיִּתֵּן אוֹתָם אֶל־הַלְוִיִּם

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:6 Forums Online 7:6 waYiQach mosheh et-ágälot w'et-haBäqär waYiTën ôtäm el-hal'wiYim

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:6 Forums Online 7:6 And Möšè מֹשֶׁה 4872 took 3947 z8799 x853 the wagons 5699 and the oxen, 1241 and gave 5414 z8799 them unto x413 the Læwiyyim לְוִיִּם. 3881

אֵת שְׁתֵּי הָעֲגָלֹת וְאֵת אַרְבַּעַת הַבָּקָר נָתַן לִבְנֵי גֵרְשׁוֹן כְּפִי עֲבֹדָתָם

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:7 Forums Online 7:7 ët sh'Tëy ágälot w'ët ar'Baat haBäqär nätan liv'nëy gër'shôn K'fiy ávodätäm

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:7 Forums Online 7:7 x853 Two 8147 wagons 5699 and four 702 oxen 1241 he gave 5414 z8804 unto the sons 1121 of Gëršôn גֵּרשׁוֹן, 1648 according y6310 to x6310 their service: 5656

וְאֵת אַרְבַּע הָעֲגָלֹת וְאֵת שְׁמֹנַת הַבָּקָר נָתַן לִבְנֵי מְרָרִי כְּפִי עֲבֹדָתָם בְּיַד אִיתָמָר בֶּן־אַהֲרֹן הַכֹּהֵן

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:8 Forums Online 7:8 w'ët ar'Ba ágälot w'ët sh'monat haBäqär nätan liv'nëy m'räriy K'fiy ávodätäm B'yad iytämär Ben-aháron haKohën

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:8 Forums Online 7:8 And four 702 wagons 5699 and eight 8083 oxen 1241 he gave 5414 z8804 unto the sons 1121 of Mærärî מְרָרִי, 4847 according y6310 unto x6310 their service, 5656 under the hand 3027 of ´Îŧämär אִיתָמָר 385 the son 1121 of ´Ahárön אַהֲרֹן 175 the priest. 3548

וְלִבְנֵי קְהָת לֹא נָתָן כִּי־עֲבֹדַת הַקֹּדֶשׁ עֲלֵהֶם בַּכָּתֵף יִשָּׂאוּ

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:9 Forums Online 7:9 w'liv'nëy q'hät lo nätän Kiy-ávodat haQodesh álëhem BaKätëf yiSäû

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:9 Forums Online 7:9 But unto the sons 1121 of Kæhäŧ קְהָת 6955 he gave 5414 z8804 none: 3808 because x3588 the service 5656 of the sanctuary 6944 belonging unto x5921 them [was that] they should bear 5375 z8799 upon their shoulders. 3802

וַיַּקְרִיבוּ הַנְּשִׂאִים אֵת חֲנֻכַּת הַמִּזְבֵּחַ בְּיוֹם הִמָּשַׁח אֹת וַיַּקְרִיבוּ הַנְּשִׂיאִם אֶת־קָרְבָּנָם לִפְנֵי הַמִּזְבֵּחַ

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:10 Forums Online 7:10 waYaq'riyvû haN'siiym ët chánuKat haMiz'Bëªch B'yôm hiMäshach otô waYaq'riyvû haN'siyim et-qär'Bänäm lif'nëy haMiz'Bëªch

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:10 Forums Online 7:10 ¶ And the princes 5387 offered 7126 z8686 x853 for dedicating 2598 of the altar 4196 in the day 3117 that it was anointed, 4886 z8736 even the princes 5387 offered 7126 z8686 x853 their offering 7133 before 6440 the altar. 4196

וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה נָשִׂיא אֶחָד לַיּוֹם נָשִׂיא אֶחָד לַיּוֹם יַקְרִיבוּ אֶת־קָרְבָּנָם לַחֲנֻכַּת הַמִּזְבֵּחַ ס

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:11 Forums Online 7:11 waYomer y'hwäh el-mosheh näsiy echäd laYôm näsiy echäd laYôm yaq'riyvû et-qär'Bänäm lachánuKat haMiz'Bëªch š

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:11 Forums Online 7:11 And Yähwè יָהוֶה 3068 said 559 z8799 unto x413 Möšè מֹשֶׁה, 4872 They shall offer 7126 z8686 x853 their offering, 7133 each 259 prince 5387 on his day, 3117 x259 x5387 for the dedicating 2598 of the altar. 4196

וַיְהִי הַמַּקְרִיב בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן אֶת־קָרְבָּנ נַחְשׁוֹן בֶּן־עַמִּינָדָב לְמַטֵּה יְהוּדָה

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:12 Forums Online 7:12 way'hiy haMaq'riyv BaYôm rishôn et-qär'Bänô nach'shôn Ben-aMiynädäv l'maŢëh y'hûdäh

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:12 Forums Online 7:12 ¶ And he that offered 7126 z8688 x853 his offering 7133 the first 7223 day 3117 was x1961 Naçšôn נַחשׁוֹן 5177 the son 1121 of `Ammînäđäv עַמִּינָדָב, 5992 of the tribe 4294 of Yæhûđà יְהוּדָה: 3063

וְקָרְבָּנ קַעֲרַת־כֶּסֶף אַחַת שְׁלֹשִׁים מֵאָה מִשְׁקָלָהּ מִזְרָק אֶחָד כֶּסֶף שִׁבְעִים שֶׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ שְׁנֵיהֶם מְלֵאִים סֹלֶת בְּלוּלָה בַשֶּׁמֶן לְמִנְחָה

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:13 Forums Online 7:13 w'qär'Bänô qaárat-Kešef achat sh'loshiym ûmëäh mish'qäläH miz'räq echäd Kešef shiv'iym sheqel B'sheqel haQodesh sh'nëyhem m'lëiym šolet B'lûläh vaSHemen l'min'chäh

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:13 Forums Online 7:13 And his offering 7133 [was] one 259 silver 3701 charger, 7086 the weight 4948 thereof [was] an hundred 3967 and thirty 7970 [shekels], one 259 silver 3701 bowl 4219 of seventy 7657 shekels, 8255 after the shekel 8255 of the sanctuary; 6944 both 8147 of them [were] full 4392 of fine flour 5560 mingled 1101 z8803 with oil 8081 for a meat offering: 4503

כַּף אַחַת עֲשָׂרָה זָהָב מְלֵאָה קְטֹרֶת

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:14 Forums Online 7:14 Kaf achat ásäräh zähäv m'lëäh q'ţoret

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:14 Forums Online 7:14 One 259 spoon 3709 of ten 6235 [shekels] of gold, 2091 full 4392 of incense: 7004

פַּר אֶחָד בֶּן־בָּקָר אַיִל אֶחָד כֶּבֶשׂ־אֶחָד בֶּן־שְׁנָת לְעֹלָה

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:15 Forums Online 7:15 Par echäd Ben-Bäqär ayil echäd Keves-echäd Ben-sh'nätô l'oläh

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:15 Forums Online 7:15 One 259 young 1241 x1121 bullock, 6499 one 259 ram, 352 one 259 lamb 3532 of the first 1121 year, 8141 for a burnt offering: 5930

שְׂעִיר־עִזִּים אֶחָד לְחַטָּאת

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:16 Forums Online 7:16 s'iyr-iZiym echäd l'chaŢät

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:16 Forums Online 7:16 One 259 kid 8163 of the goats 5795 for a sin offering: 2403

לְזֶבַח הַשְּׁלָמִים בָּקָר שְׁנַיִם אֵילִם חֲמִשָּׁה עַתּוּדִים חֲמִשָּׁה כְּבָשִׂים בְּנֵי־שָׁנָה חֲמִשָּׁה זֶה קָרְבַּן נַחְשׁוֹן בֶּן־עַמִּינָדָב פ

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:17 Forums Online 7:17 ûl'zevach haSH'lämiym Bäqär sh'nayim ëylim chámiSHäh aTûdiym chámiSHäh K'väsiym B'nëy-shänäh chámiSHäh zeh qär'Ban nach'shôn Ben-aMiynädäv f

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:17 Forums Online 7:17 And for a sacrifice 2077 of peace offerings, 8002 two 8147 oxen, 1241 five 2568 rams, 352 five 2568 he goats, 6260 five 2568 lambs 3532 of the first 1121 year: 8141 this x2088 [was] the offering 7133 of Naçšôn נַחשׁוֹן 5177 the son 1121 of `Ammînäđäv עַמִּינָדָב. 5992

בַּיּוֹם הַשֵּׁנִי הִקְרִיב נְתַנְאֵל בֶּן־צוּעָר נְשִׂיא יִשָּׂשכָר

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:18 Forums Online 7:18 BaYôm haSHëniy hiq'riyv n'tan'ël Ben-tzûär n'siy yiSäçkhär

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:18 Forums Online 7:18 ¶ On the second 8145 day 3117 Næŧan´ël נְתַנאֵל 5417 the son 1121 of Xû`är צוּעָר, 6686 prince 5387 of Yiŝŝäjȼär יִשָּׂשכָר, 3485 did offer: 7126 z8689

הִקְרִב אֶת־קָרְבָּנ קַעֲרַת־כֶּסֶף אַחַת שְׁלֹשִׁים מֵאָה מִשְׁקָלָהּ מִזְרָק אֶחָד כֶּסֶף שִׁבְעִים שֶׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ שְׁנֵיהֶם מְלֵאִים סֹלֶת בְּלוּלָה בַשֶּׁמֶן לְמִנְחָה

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:19 Forums Online 7:19 hiq'riv et-qär'Bänô qaárat-Kešef achat sh'loshiym ûmëäh mish'qäläH miz'räq echäd Kešef shiv'iym sheqel B'sheqel haQodesh sh'nëyhem m'lëiym šolet B'lûläh vaSHemen l'min'chäh

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:19 Forums Online 7:19 He offered 7126 z8689 [for] x853 his offering 7133 one 259 silver 3701 charger, 7086 the weight 4948 whereof [was] an hundred 3967 and thirty 7970 [shekels], one 259 silver 3701 bowl 4219 of seventy 7657 shekels, 8255 after the shekel 8255 of the sanctuary; 6944 both 8147 of them full 4392 of fine flour 5560 mingled 1101 z8803 with oil 8081 for a meat offering: 4503

כַּף אַחַת עֲשָׂרָה זָהָב מְלֵאָה קְטֹרֶת

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:20 Forums Online 7:20 Kaf achat ásäräh zähäv m'lëäh q'ţoret

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:20 Forums Online 7:20 One 259 spoon 3709 of gold 2091 of ten 6235 [shekels], full 4392 of incense: 7004

פַּר אֶחָד בֶּן־בָּקָר אַיִל אֶחָד כֶּבֶשׂ־אֶחָד בֶּן־שְׁנָת לְעֹלָה

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:21 Forums Online 7:21 Par echäd Ben-Bäqär ayil echäd Keves-echäd Ben-sh'nätô l'oläh

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:21 Forums Online 7:21 One 259 young 1241 x1121 bullock, 6499 one 259 ram, 352 one 259 lamb 3532 of the first 1121 year, 8141 for a burnt offering: 5930

שְׂעִיר־עִזִּים אֶחָד לְחַטָּאת

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:22 Forums Online 7:22 s'iyr-iZiym echäd l'chaŢät

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:22 Forums Online 7:22 One 259 kid 8163 of the goats 5795 for a sin offering: 2403

לְזֶבַח הַשְּׁלָמִים בָּקָר שְׁנַיִם אֵילִם חֲמִשָּׁה עַתּוּדִים חֲמִשָּׁה כְּבָשִׂים בְּנֵי־שָׁנָה חֲמִשָּׁה זֶה קָרְבַּן נְתַנְאֵל בֶּן־צוּעָר פ

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:23 Forums Online 7:23 ûl'zevach haSH'lämiym Bäqär sh'nayim ëylim chámiSHäh aTûdiym chámiSHäh K'väsiym B'nëy-shänäh chámiSHäh zeh qär'Ban n'tan'ël Ben-tzûär f

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:23 Forums Online 7:23 And for a sacrifice 2077 of peace offerings, 8002 two 8147 oxen, 1241 five 2568 rams, 352 five 2568 he goats, 6260 five 2568 lambs 3532 of the first 1121 year: 8141 this x2088 [was] the offering 7133 of Næŧan´ël נְתַנאֵל 5417 the son 1121 of Xû`är צוּעָר. 6686

בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי נָשִׂיא לִבְנֵי זְבוּלֻן אֱלִיאָב בֶּן־חֵלֹן

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:24 Forums Online 7:24 BaYôm haSH'liyshiy näsiy liv'nëy z'vûlun éliyäv Ben-chëlon

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:24 Forums Online 7:24 ¶ On the third 7992 day 3117 ´Élî´äv אֱלִיאָב 446 the son 1121 of Çëlôn חֵלוֹן, 2497 prince 5387 of the children 1121 of Zævûlûn זְבוּלוּן, 2074 [did offer]:

קָרְבָּנ קַעֲרַת־כֶּסֶף אַחַת שְׁלֹשִׁים מֵאָה מִשְׁקָלָהּ מִזְרָק אֶחָד כֶּסֶף שִׁבְעִים שֶׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ שְׁנֵיהֶם מְלֵאִים סֹלֶת בְּלוּלָה בַשֶּׁמֶן לְמִנְחָה

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:25 Forums Online 7:25 qär'Bänô qaárat-Kešef achat sh'loshiym ûmëäh mish'qäläH miz'räq echäd Kešef shiv'iym sheqel B'sheqel haQodesh sh'nëyhem m'lëiym šolet B'lûläh vaSHemen l'min'chäh

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:25 Forums Online 7:25 His offering 7133 [was] one 259 silver 3701 charger, 7086 the weight 4948 whereof [was] an hundred 3967 and thirty 7970 [shekels], one 259 silver 3701 bowl 4219 of seventy 7657 shekels, 8255 after the shekel 8255 of the sanctuary; 6944 both 8147 of them full 4392 of fine flour 5560 mingled 1101 z8803 with oil 8081 for a meat offering: 4503

כַּף אַחַת עֲשָׂרָה זָהָב מְלֵאָה קְטֹרֶת

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:26 Forums Online 7:26 Kaf achat ásäräh zähäv m'lëäh q'ţoret

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:26 Forums Online 7:26 One 259 golden 2091 spoon 3709 of ten 6235 [shekels], full 4392 of incense: 7004

פַּר אֶחָד בֶּן־בָּקָר אַיִל אֶחָד כֶּבֶשׂ־אֶחָד בֶּן־שְׁנָת לְעֹלָה

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:27 Forums Online 7:27 Par echäd Ben-Bäqär ayil echäd Keves-echäd Ben-sh'nätô l'oläh

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:27 Forums Online 7:27 One 259 young 1241 x1121 bullock, 6499 one 259 ram, 352 one 259 lamb 3532 of the first 1121 year, 8141 for a burnt offering: 5930

שְׂעִיר־עִזִּים אֶחָד לְחַטָּאת

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:28 Forums Online 7:28 s'iyr-iZiym echäd l'chaŢät

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:28 Forums Online 7:28 One 259 kid 8163 of the goats 5795 for a sin offering: 2403

לְזֶבַח הַשְּׁלָמִים בָּקָר שְׁנַיִם אֵילִם חֲמִשָּׁה עַתֻּדִים חֲמִשָּׁה כְּבָשִׂים בְּנֵי־שָׁנָה חֲמִשָּׁה זֶה קָרְבַּן אֱלִיאָב בֶּן־חֵלֹן פ

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:29 Forums Online 7:29 ûl'zevach haSH'lämiym Bäqär sh'nayim ëylim chámiSHäh aTudiym chámiSHäh K'väsiym B'nëy-shänäh chámiSHäh zeh qär'Ban éliyäv Ben-chëlon f

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:29 Forums Online 7:29 And for a sacrifice 2077 of peace offerings, 8002 two 8147 oxen, 1241 five 2568 rams, 352 five 2568 he goats, 6260 five 2568 lambs 3532 of the first 1121 year: 8141 this x2088 [was] the offering 7133 of ´Élî´äv אֱלִיאָב 446 the son 1121 of Çëlôn חֵלוֹן. 2497

בַּיּוֹם הָרְבִיעִי נָשִׂיא לִבְנֵי רְאוּבֵן אֱלִיצוּר בֶּן־שְׁדֵיאוּר

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:30 Forums Online 7:30 BaYôm r'viyiy näsiy liv'nëy r'ûvën éliytzûr Ben-sh'dëyûr

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:30 Forums Online 7:30 ¶ On the fourth 7243 day 3117 ´Élîxûr אֱלִיצוּר 468 the son 1121 of Šæđê´ûr שְׁדֵיאוּר, 7707 prince 5387 of the children 1121 of Ræ´ûvën רְאוּבֵן, 7205 [did offer]:

קָרְבָּנ קַעֲרַת־כֶּסֶף אַחַת שְׁלֹשִׁים מֵאָה מִשְׁקָלָהּ מִזְרָק אֶחָד כֶּסֶף שִׁבְעִים שֶׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ שְׁנֵיהֶם מְלֵאִים סֹלֶת בְּלוּלָה בַשֶּׁמֶן לְמִנְחָה

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:31 Forums Online 7:31 qär'Bänô qaárat-Kešef achat sh'loshiym ûmëäh mish'qäläH miz'räq echäd Kešef shiv'iym sheqel B'sheqel haQodesh sh'nëyhem m'lëiym šolet B'lûläh vaSHemen l'min'chäh

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:31 Forums Online 7:31 His offering 7133 [was] one 259 silver 3701 charger 7086 of the weight 4948 of an hundred 3967 and thirty 7970 [shekels], one 259 silver 3701 bowl 4219 of seventy 7657 shekels, 8255 after the shekel 8255 of the sanctuary; 6944 both 8147 of them full 4392 of fine flour 5560 mingled 1101 z8803 with oil 8081 for a meat offering: 4503

כַּף אַחַת עֲשָׂרָה זָהָב מְלֵאָה קְטֹרֶת

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:32 Forums Online 7:32 Kaf achat ásäräh zähäv m'lëäh q'ţoret

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:32 Forums Online 7:32 One 259 golden 2091 spoon 3709 of ten 6235 [shekels], full 4392 of incense: 7004

פַּר אֶחָד בֶּן־בָּקָר אַיִל אֶחָד כֶּבֶשׂ־אֶחָד בֶּן־שְׁנָת לְעֹלָה

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:33 Forums Online 7:33 Par echäd Ben-Bäqär ayil echäd Keves-echäd Ben-sh'nätô l'oläh

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:33 Forums Online 7:33 One 259 young 1241 x1121 bullock, 6499 one 259 ram, 352 one 259 lamb 3532 of the first 1121 year, 8141 for a burnt offering: 5930

שְׂעִיר־עִזִּים אֶחָד לְחַטָּאת

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:34 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:34 Forums Online 7:34 s'iyr-iZiym echäd l'chaŢät

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:34 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:34 Forums Online 7:34 One 259 kid 8163 of the goats 5795 for a sin offering: 2403

לְזֶבַח הַשְּׁלָמִים בָּקָר שְׁנַיִם אֵילִם חֲמִשָּׁה עַתֻּדִים חֲמִשָּׁה כְּבָשִׂים בְּנֵי־שָׁנָה חֲמִשָּׁה זֶה קָרְבַּן אֱלִיצוּר בֶּן־שְׁדֵיאוּר פ

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:35 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:35 Forums Online 7:35 ûl'zevach haSH'lämiym Bäqär sh'nayim ëylim chámiSHäh aTudiym chámiSHäh K'väsiym B'nëy-shänäh chámiSHäh zeh qär'Ban éliytzûr Ben-sh'dëyûr f

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:35 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:35 Forums Online 7:35 And for a sacrifice 2077 of peace offerings, 8002 two 8147 oxen, 1241 five 2568 rams, 352 five 2568 he goats, 6260 five 2568 lambs 3532 of the first 1121 year: 8141 this x2088 [was] the offering 7133 of ´Élîxûr אֱלִיצוּר 468 the son 1121 of Šæđê´ûr שְׁדֵיאוּר. 7707

בַּיּוֹם הַחֲמִישִׁי נָשִׂיא לִבְנֵי שִׁמְעוֹן שְׁלֻמִיאֵל בֶּן־צוּרִישַׁדָּי

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:36 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:36 Forums Online 7:36 BaYôm hachámiyshiy näsiy liv'nëy shim'ôn sh'lumiyël Ben-tzûriyshaDäy

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:36 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:36 Forums Online 7:36 ¶ On the fifth 2549 day 3117 Šælumî´ël שְׁלֻמִיאֵל 8017 the son 1121 of Xûrîšaddäy צוּרִישַׁדָּי, 6701 prince 5387 of the children 1121 of Šim`ôn שִׁמעוֹן, 8095 [did offer]:

קָרְבָּנ קַעֲרַת־כֶּסֶף אַחַת שְׁלֹשִׁים מֵאָה מִשְׁקָלָהּ מִזְרָק אֶחָד כֶּסֶף שִׁבְעִים שֶׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ שְׁנֵיהֶם מְלֵאִים סֹלֶת בְּלוּלָה בַשֶּׁמֶן לְמִנְחָה

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:37 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:37 Forums Online 7:37 qär'Bänô qaárat-Kešef achat sh'loshiym ûmëäh mish'qäläH miz'räq echäd Kešef shiv'iym sheqel B'sheqel haQodesh sh'nëyhem m'lëiym šolet B'lûläh vaSHemen l'min'chäh

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:37 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:37 Forums Online 7:37 His offering 7133 [was] one 259 silver 3701 charger, 7086 the weight 4948 whereof [was] an hundred 3967 and thirty 7970 [shekels], one 259 silver 3701 bowl 4219 of seventy 7657 shekels, 8255 after the shekel 8255 of the sanctuary; 6944 both 8147 of them full 4392 of fine flour 5560 mingled 1101 z8803 with oil 8081 for a meat offering: 4503

כַּף אַחַת עֲשָׂרָה זָהָב מְלֵאָה קְטֹרֶת

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:38 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:38 Forums Online 7:38 Kaf achat ásäräh zähäv m'lëäh q'ţoret

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:38 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:38 Forums Online 7:38 One 259 golden 2091 spoon 3709 of ten 6235 [shekels], full 4392 of incense: 7004

פַּר אֶחָד בֶּן־בָּקָר אַיִל אֶחָד כֶּבֶשׂ־אֶחָד בֶּן־שְׁנָת לְעֹלָה

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:39 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:39 Forums Online 7:39 Par echäd Ben-Bäqär ayil echäd Keves-echäd Ben-sh'nätô l'oläh

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:39 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:39 Forums Online 7:39 One 259 young 1241 x1121 bullock, 6499 one 259 ram, 352 one 259 lamb 3532 of the first 1121 year, 8141 for a burnt offering: 5930

שְׂעִיר־עִזִּים אֶחָד לְחַטָּאת

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:40 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:40 Forums Online 7:40 s'iyr-iZiym echäd l'chaŢät

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:40 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:40 Forums Online 7:40 One 259 kid 8163 of the goats 5795 for a sin offering: 2403

לְזֶבַח הַשְּׁלָמִים בָּקָר שְׁנַיִם אֵילִם חֲמִשָּׁה עַתֻּדִים חֲמִשָּׁה כְּבָשִׂים בְּנֵי־שָׁנָה חֲמִשָּׁה זֶה קָרְבַּן שְׁלֻמִיאֵל בֶּן־צוּרִישַׁדָּי פ

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:41 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:41 Forums Online 7:41 ûl'zevach haSH'lämiym Bäqär sh'nayim ëylim chámiSHäh aTudiym chámiSHäh K'väsiym B'nëy-shänäh chámiSHäh zeh qär'Ban sh'lumiyël Ben-tzûriyshaDäy f

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:41 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:41 Forums Online 7:41 And for a sacrifice 2077 of peace offerings, 8002 two 8147 oxen, 1241 five 2568 rams, 352 five 2568 he goats, 6260 five 2568 lambs 3532 of the first 1121 year: 8141 this x2088 [was] the offering 7133 of Šælumî´ël שְׁלֻמִיאֵל 8017 the son 1121 of Xûrîšaddäy צוּרִישַׁדָּי. 6701

בַּיּוֹם הַשִּׁשִּׁי נָשִׂיא לִבְנֵי גָד אֶלְיָסָף בֶּן־דְּעוּאֵל

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:42 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:42 Forums Online 7:42 BaYôm haSHiSHiy näsiy liv'nëy gäd el'yäšäf Ben-D'ûël

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:42 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:42 Forums Online 7:42 ¶ On the sixth 8345 day 3117 ´Elyäsäf אֶליָסָף 460 the son 1121 of Dæ`û´ël דְּעוּאֵל, 1845 prince 5387 of the children 1121 of Gäđ גָּד, 1410 [offered]:

קָרְבָּנ קַעֲרַת־כֶּסֶף אַחַת שְׁלֹשִׁים מֵאָה מִשְׁקָלָהּ מִזְרָק אֶחָד כֶּסֶף שִׁבְעִים שֶׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ שְׁנֵיהֶם מְלֵאִים סֹלֶת בְּלוּלָה בַשֶּׁמֶן לְמִנְחָה

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:43 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:43 Forums Online 7:43 qär'Bänô qaárat-Kešef achat sh'loshiym ûmëäh mish'qäläH miz'räq echäd Kešef shiv'iym sheqel B'sheqel haQodesh sh'nëyhem m'lëiym šolet B'lûläh vaSHemen l'min'chäh

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:43 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:43 Forums Online 7:43 His offering 7133 [was] one 259 silver 3701 charger 7086 of the weight 4948 of an hundred 3967 and thirty 7970 [shekels], a x259 silver 3701 bowl 4219 of seventy 7657 shekels, 8255 after the shekel 8255 of the sanctuary; 6944 both 8147 of them full 4392 of fine flour 5560 mingled 1101 z8803 with oil 8081 for a meat offering: 4503

כַּף אַחַת עֲשָׂרָה זָהָב מְלֵאָה קְטֹרֶת

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:44 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:44 Forums Online 7:44 Kaf achat ásäräh zähäv m'lëäh q'ţoret

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:44 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:44 Forums Online 7:44 One 259 golden 2091 spoon 3709 of ten 6235 [shekels], full 4392 of incense: 7004

פַּר אֶחָד בֶּן־בָּקָר אַיִל אֶחָד כֶּבֶשׂ־אֶחָד בֶּן־שְׁנָת לְעֹלָה

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:45 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:45 Forums Online 7:45 Par echäd Ben-Bäqär ayil echäd Keves-echäd Ben-sh'nätô l'oläh

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:45 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:45 Forums Online 7:45 One 259 young 1241 x1121 bullock, 6499 one 259 ram, 352 one 259 lamb 3532 of the first 1121 year, 8141 for a burnt offering: 5930

שְׂעִיר־עִזִּים אֶחָד לְחַטָּאת

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:46 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:46 Forums Online 7:46 s'iyr-iZiym echäd l'chaŢät

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:46 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:46 Forums Online 7:46 One 259 kid 8163 of the goats 5795 for a sin offering: 2403

לְזֶבַח הַשְּׁלָמִים בָּקָר שְׁנַיִם אֵילִם חֲמִשָּׁה עַתֻּדִים חֲמִשָּׁה כְּבָשִׂים בְּנֵי־שָׁנָה חֲמִשָּׁה זֶה קָרְבַּן אֶלְיָסָף בֶּן־דְּעוּאֵל פ

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:47 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:47 Forums Online 7:47 ûl'zevach haSH'lämiym Bäqär sh'nayim ëylim chámiSHäh aTudiym chámiSHäh K'väsiym B'nëy-shänäh chámiSHäh zeh qär'Ban el'yäšäf Ben-D'ûël f

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:47 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:47 Forums Online 7:47 And for a sacrifice 2077 of peace offerings, 8002 two 8147 oxen, 1241 five 2568 rams, 352 five 2568 he goats, 6260 five 2568 lambs 3532 of the first 1121 year: 8141 this x2088 [was] the offering 7133 of ´Elyäsäf אֶליָסָף 460 the son 1121 of Dæ`û´ël דְּעוּאֵל. 1845

בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי נָשִׂיא לִבְנֵי אֶפְרָיִם אֱלִישָׁמָע בֶּן־עַמִּיהוּד

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:48 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:48 Forums Online 7:48 BaYôm haSH'viyiy näsiy liv'nëy ef'räyim éliyshämä Ben-aMiyhûd

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:48 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:48 Forums Online 7:48 ¶ On the seventh 7637 day 3117 ´Élîšämä` אֱלִישָׁמָע 476 the son 1121 of `Ammîhûđ עַמִּיהוּד, 5989 prince 5387 of the children 1121 of ´Efrayim אֶפרַיִם, 669 [offered]:

קָרְבָּנ קַעֲרַת־כֶּסֶף אַחַת שְׁלֹשִׁים מֵאָה מִשְׁקָלָהּ מִזְרָק אֶחָד כֶּסֶף שִׁבְעִים שֶׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ שְׁנֵיהֶם מְלֵאִים סֹלֶת בְּלוּלָה בַשֶּׁמֶן לְמִנְחָה

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:49 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:49 Forums Online 7:49 qär'Bänô qaárat-Kešef achat sh'loshiym ûmëäh mish'qäläH miz'räq echäd Kešef shiv'iym sheqel B'sheqel haQodesh sh'nëyhem m'lëiym šolet B'lûläh vaSHemen l'min'chäh

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:49 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:49 Forums Online 7:49 His offering 7133 [was] one 259 silver 3701 charger, 7086 the weight 4948 whereof [was] an hundred 3967 and thirty 7970 [shekels], one 259 silver 3701 bowl 4219 of seventy 7657 shekels, 8255 after the shekel 8255 of the sanctuary; 6944 both 8147 of them full 4392 of fine flour 5560 mingled 1101 z8803 with oil 8081 for a meat offering: 4503

כַּף אַחַת עֲשָׂרָה זָהָב מְלֵאָה קְטֹרֶת

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:50 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:50 Forums Online 7:50 Kaf achat ásäräh zähäv m'lëäh q'ţoret

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:50 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:50 Forums Online 7:50 One 259 golden 2091 spoon 3709 of ten 6235 [shekels], full 4392 of incense: 7004

פַּר אֶחָד בֶּן־בָּקָר אַיִל אֶחָד כֶּבֶשׂ־אֶחָד בֶּן־שְׁנָת לְעֹלָה

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:51 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:51 Forums Online 7:51 Par echäd Ben-Bäqär ayil echäd Keves-echäd Ben-sh'nätô l'oläh

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:51 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:51 Forums Online 7:51 One 259 young 1241 x1121 bullock, 6499 one 259 ram, 352 one 259 lamb 3532 of the first 1121 year, 8141 for a burnt offering: 5930

שְׂעִיר־עִזִּים אֶחָד לְחַטָּאת

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:52 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:52 Forums Online 7:52 s'iyr-iZiym echäd l'chaŢät

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:52 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:52 Forums Online 7:52 One 259 kid 8163 of the goats 5795 for a sin offering: 2403

לְזֶבַח הַשְּׁלָמִים בָּקָר שְׁנַיִם אֵילִם חֲמִשָּׁה עַתֻּדִים חֲמִשָּׁה כְּבָשִׂים בְּנֵי־שָׁנָה חֲמִשָּׁה זֶה קָרְבַּן אֱלִישָׁמָע בֶּן־עַמִּיהוּד פ

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:53 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:53 Forums Online 7:53 ûl'zevach haSH'lämiym Bäqär sh'nayim ëylim chámiSHäh aTudiym chámiSHäh K'väsiym B'nëy-shänäh chámiSHäh zeh qär'Ban éliyshämä Ben-aMiyhûd f

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:53 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:53 Forums Online 7:53 And for a sacrifice 2077 of peace offerings, 8002 two 8147 oxen, 1241 five 2568 rams, 352 five 2568 he goats, 6260 five 2568 lambs 3532 of the first 1121 year: 8141 this x2088 [was] the offering 7133 of ´Élîšämä` אֱלִישָׁמָע 476 the son 1121 of `Ammîhûđ עַמִּיהוּד. 5989

בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי נָשִׂיא לִבְנֵי מְנַשֶּׁה גַּמְלִיאֵל בֶּן־פְּדָה־צוּר

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:54 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:54 Forums Online 7:54 BaYôm haSH'miyniy näsiy liv'nëy m'naSHeh Gam'liyël Ben-P'däh-tzûr

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:54 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:54 Forums Online 7:54 ¶ On the eighth 8066 day 3117 [offered] Gamlî´ël גַּמלִיאֵל 1583 the son 1121 of Pæđà Xûr פְּדָה־צוּר, 6301 prince 5387 of the children 1121 of Mænaššè מְנַשֶּׁה: 4519

קָרְבָּנ קַעֲרַת־כֶּסֶף אַחַת שְׁלֹשִׁים מֵאָה מִשְׁקָלָהּ מִזְרָק אֶחָד כֶּסֶף שִׁבְעִים שֶׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ שְׁנֵיהֶם מְלֵאִים סֹלֶת בְּלוּלָה בַשֶּׁמֶן לְמִנְחָה

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:55 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:55 Forums Online 7:55 qär'Bänô qaárat-Kešef achat sh'loshiym ûmëäh mish'qäläH miz'räq echäd Kešef shiv'iym sheqel B'sheqel haQodesh sh'nëyhem m'lëiym šolet B'lûläh vaSHemen l'min'chäh

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:55 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:55 Forums Online 7:55 His offering 7133 [was] one 259 silver 3701 charger 7086 of the weight 4948 of an hundred 3967 and thirty 7970 [shekels], one 259 silver 3701 bowl 4219 of seventy 7657 shekels, 8255 after the shekel 8255 of the sanctuary; 6944 both 8147 of them full 4392 of fine flour 5560 mingled 1101 z8803 with oil 8081 for a meat offering: 4503

כַּף אַחַת עֲשָׂרָה זָהָב מְלֵאָה קְטֹרֶת

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:56 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:56 Forums Online 7:56 Kaf achat ásäräh zähäv m'lëäh q'ţoret

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:56 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:56 Forums Online 7:56 One 259 golden 2091 spoon 3709 of ten 6235 [shekels], full 4392 of incense: 7004

פַּר אֶחָד בֶּן־בָּקָר אַיִל אֶחָד כֶּבֶשׂ־אֶחָד בֶּן־שְׁנָת לְעֹלָה

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:57 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:57 Forums Online 7:57 Par echäd Ben-Bäqär ayil echäd Keves-echäd Ben-sh'nätô l'oläh

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:57 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:57 Forums Online 7:57 One 259 young 1241 x1121 bullock, 6499 one 259 ram, 352 one 259 lamb 3532 of the first 1121 year, 8141 for a burnt offering: 5930

שְׂעִיר־עִזִּים אֶחָד לְחַטָּאת

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:58 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:58 Forums Online 7:58 s'iyr-iZiym echäd l'chaŢät

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:58 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:58 Forums Online 7:58 One 259 kid 8163 of the goats 5795 for a sin offering: 2403

לְזֶבַח הַשְּׁלָמִים בָּקָר שְׁנַיִם אֵילִם חֲמִשָּׁה עַתֻּדִים חֲמִשָּׁה כְּבָשִׂים בְּנֵי־שָׁנָה חֲמִשָּׁה זֶה קָרְבַּן גַּמְלִיאֵל בֶּן־פְּדָה צוּר פ

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:59 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:59 Forums Online 7:59 ûl'zevach haSH'lämiym Bäqär sh'nayim ëylim chámiSHäh aTudiym chámiSHäh K'väsiym B'nëy-shänäh chámiSHäh zeh qär'Ban Gam'liyël Ben-P'däh tzûr f

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:59 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:59 Forums Online 7:59 And for a sacrifice 2077 of peace offerings, 8002 two 8147 oxen, 1241 five 2568 rams, 352 five 2568 he goats, 6260 five 2568 lambs 3532 of the first 1121 year: 8141 this x2088 [was] the offering 7133 of Gamlî´ël גַּמלִיאֵל 1583 the son 1121 of Pæđà Xûr פְּדָה־צוּר. 6301

בַּיּוֹם הַתְּשִׁיעִי נָשִׂיא לִבְנֵי בִנְיָמִן אֲבִידָן בֶּן־גִּדְעֹנִי

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:60 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:60 Forums Online 7:60 BaYôm haT'shiyiy näsiy liv'nëy vin'yämin áviydän Ben-Gid'oniy

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 7:60 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 7:60 Forums Online 7:60 ¶ On the ninth 8671 day 3117 ´Ávîđän אֲבִידָן 27 the son 1121 of Giđ`ônî גִּדעוֹנִי, 1441 prince 5387 of the children