Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {1 Samuel 16Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Shemuel A / 1 Samuel 16

1 Samuel sent by God, under pretence of a sacrifice, cometh to Beth-lehem. 6 His human judgment is reproved. 13 He anointeth David. 19 Saul sendeth for David to quiet his evil spirit.

וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־שְׁמוּאֵל עַד־מָתַי אַתָּה מִתְאַבֵּל אֶל־שָׁאוּל וַאֲנִי מְאַסְתִּיו מִמְּלֹךְ עַל־יִשְׂרָאֵל מַלֵּא קַרְנְךָ שֶׁמֶן וְלֵךְ אֶשְׁלָחֲךָ אֶל־יִשַׁי בֵּית־הַלַּחְמִי כִּי־רָאִיתִי בְּבָנָיו לִי מֶלֶךְ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:1 Forums Online 16:1 waYomer y'hwäh el-sh'mûël ad-mätay aTäh mit'aBël el-shäûl waániy m'aš'Tiyw miM'lokh' al-yis'räël maLë qar'n'khä shemen w'lëkh' esh'lächákhä el-yishay Bëyt-haLach'miy Kiy-räiytiy B'vänäyw liy melekh'

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:1 Forums Online 16:1 ¶ And Yähwè יָהוֶה 3068 said 559 z8799 unto x413 Šæmû´ël שְׁמוּאֵל, 8050 How long x5704 x4100 wilt thou x859 mourn 56 z8693 for x413 Šä´ûl שָׁאוּל, 7586 seeing I x589 have rejected 3988 z8804 him from reigning 4427 z8800 x4480 over x5921 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל? 3478 fill 4390 z8761 thine horn 7161 with oil, 8081 and go, y3212 z8798 x1980 I will send 7971 z8799 thee to x413 Yišay יִשַׁי 3448 the Bêŧ Laçmî בֵּית־לַחמִי: 1022 for x3588 I have provided 7200 z8804 me a king 4428 among his sons. 1121

וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל אֵיךְ אֵלֵךְ וְשָׁמַע שָׁאוּל וַהֲרָגָנִי ס וַיֹּאמֶר יְהוָה עֶגְלַת בָּקָר תִּקַּח בְּיָדֶךָ וְאָמַרְתָּ לִזְבֹּחַ לַיהוָה בָּאתִי

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:2 Forums Online 16:2 waYomer sh'mûël ëykh' ëlëkh' w'shäma shäûl wahárägäniy š waYomer y'hwäh eg'lat Bäqär TiQach B'yädekhä w'ämar'Tä liz'Boªch layhwäh Bätiy

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:2 Forums Online 16:2 And Šæmû´ël שְׁמוּאֵל 8050 said, 559 z8799 How x349 can I go? y3212 z8799 x1980 if Šä´ûl שָׁאוּל 7586 hear 8085 z8804 [it], he will kill 2026 z8804 me. And Yähwè יָהוֶה 3068 said, 559 z8799 Take 3947 z8799 an heifer 1241 5697 with x3027 thee, y3027 and say, 559 z8804 I am come 935 z8804 to sacrifice 2076 z8800 to Yähwè יָהוֶה. 3068

וְקָרָאתָ לְיִשַׁי בַּזָּבַח וְאָנֹכִי אוֹדִיעֲךָ אֵת אֲשֶׁר־תַּעֲשֶׂה מָשַׁחְתָּ לִי אֵת אֲשֶׁר־אֹמַר אֵלֶיךָ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:3 Forums Online 16:3 w'qärätä l'yishay BaZävach w'änokhiy ôdiyákhä ët ásher-Taáseh ûmäshach'Tä liy ët ásher-omar ëleykhä

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:3 Forums Online 16:3 And call 7121 z8804 Yišay יִשַׁי 3448 to the sacrifice, 2077 and I x595 will shew 3045 z8686 thee x853 what x834 thou shalt do: 6213 z8799 and thou shalt anoint 4886 z8804 unto me [him] x853 whom x834 I name 559 z8799 unto x413 thee.

וַיַּעַשׂ שְׁמוּאֵל אֵת אֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה וַיָּבֹא בֵּית לָחֶם וַיֶּחֶרְדוּ זִקְנֵי הָעִיר לִקְרָאת וַיֹּאמֶר שָׁלֹם בּוֹאֶךָ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:4 Forums Online 16:4 waYaas sh'mûël ët ásher DiBer y'hwäh waYävo Bëyt lächem waYecher'dû ziq'nëy iyr liq'rätô waYomer shälom Bôekhä

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:4 Forums Online 16:4 And Šæmû´ël שְׁמוּאֵל 8050 did 6213 z8799 x853 that which x834 Yähwè יָהוֶה 3068 spake, 1696 z8765 and came 935 z8799 to Bêŧ Läçem בֵּית־לָחֶם. 1035 And the elders 2205 of the town 5892 trembled 2729 z8799 at his coming, y7125 z8800 x7122 and said, 559 z8799 Comest 935 z8800 thou peaceably? 7965

וַיֹּאמֶר שָׁלוֹם לִזְבֹּחַ לַיהוָה בָּאתִי הִתְקַדְּשׁוּ בָאתֶם אִתִּי בַּזָּבַח וַיְקַדֵּשׁ אֶת־יִשַׁי וְאֶת־בָּנָיו וַיִּקְרָא לָהֶם לַזָּבַח

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:5 Forums Online 16:5 waYomer shälôm liz'Boªch layhwäh Bätiy hit'qaD'shû ûvätem iTiy BaZävach way'qaDësh et-yishay w'et-Bänäyw waYiq'rä hem laZävach

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:5 Forums Online 16:5 And he said, 559 z8799 Peaceably: 7965 I am come 935 z8804 to sacrifice 2076 z8800 unto Yähwè יָהוֶה: 3068 sanctify y6942 z8690 yourselves, x6942 and come 935 z8804 with x854 me to the sacrifice. 2077 And he sanctified 6942 z8762 x853 Yišay יִשַׁי 3448 and his sons, 1121 and called 7121 z8799 them to the sacrifice. 2077

וַיְהִי בְּבוֹאָם וַיַּרְא אֶת־אֱלִיאָב וַיֹּאמֶר אַךְ נֶגֶד יְהוָה מְשִׁיח

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:6 Forums Online 16:6 way'hiy B'vôäm waYar' et-éliyäv waYomer akh' neged y'hwäh m'shiychô

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:6 Forums Online 16:6 ¶ And it came to pass, x1961 when they were come, 935 z8800 that he looked y7200 z8799 on x7200 x853 ´Élî´äv אֱלִיאָב, 446 and said, 559 z8799 Surely x389 Yähwè's יָהוֶה 3068 anointed 4899 [is] before x5048 him.

וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־שְׁמוּאֵל אַל־תַּבֵּט אֶל־מַרְאֵהוּ וְאֶל־גְּבֹהַּ קוֹמָת כִּי מְאַסְתִּיהוּ כִּי לֹא אֲשֶׁר יִרְאֶה הָאָדָם כִּי הָאָדָם יִרְאֶה לַעֵינַיִם וַיהוָה יִרְאֶה לַלֵּבָב

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:7 Forums Online 16:7 waYomer y'hwäh el-sh'mûël al-TaBëţ el-mar'ë w'el-G'voHa qômätô Kiy m'aš'Tiy Kiy lo ásher yir'eh ädäm Kiy ädäm yir'eh laëynayim wayhwäh yir'eh laLëväv

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:7 Forums Online 16:7 But Yähwè יָהוֶה 3068 said 559 z8799 unto x413 Šæmû´ël שְׁמוּאֵל, 8050 Look 5027 z8686 not x408 on x413 his countenance, 4758 or on x413 the height 1364 of his stature; 6967 because x3588 I have refused 3988 z8804 him: for x3588 [Yähwè יָהוֶה seeth] not x3808 as x834 man 120 seeth; 7200 z8799 for x3588 man 120 looketh 7200 z8799 on the outward appearance, 5869 but Yähwè יָהוֶה 3068 looketh 7200 z8799 on the heart. 3824

וַיִּקְרָא יִשַׁי אֶל־אֲבִינָדָב וַיַּעֲבִרֵהוּ לִפְנֵי שְׁמוּאֵל וַיֹּאמֶר גַּם־בָּזֶה לֹא־בָחַר יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:8 Forums Online 16:8 waYiq'rä yishay el-áviynädäv waYaávirë lif'nëy sh'mûël waYomer Gam-zeh lo-vächar y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:8 Forums Online 16:8 Then Yišay יִשַׁי 3448 called 7121 z8799 x413 ´Ávînäđäv אֲבִינָדָב, 41 and made him pass 5674 z8686 before 6440 Šæmû´ël שְׁמוּאֵל. 8050 And he said, 559 z8799 Neither x1571 x3808 hath Yähwè יָהוֶה 3068 chosen 977 z8804 this. x2088

וַיַּעֲבֵר יִשַׁי שַׁמָּה וַיֹּאמֶר גַּם־בָּזֶה לֹא־בָחַר יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:9 Forums Online 16:9 waYaávër yishay shaMäh waYomer Gam-zeh lo-vächar y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:9 Forums Online 16:9 Then Yišay יִשַׁי 3448 made Šammà שַׁמָּה 8048 to pass by. 5674 z8686 And he said, 559 z8799 Neither x1571 x3808 hath Yähwè יָהוֶה 3068 chosen 977 z8804 this. x2088

וַיַּעֲבֵר יִשַׁי שִׁבְעַת בָּנָיו לִפְנֵי שְׁמוּאֵל וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל אֶל־יִשַׁי לֹא־בָחַר יְהוָה בָּאֵלֶּה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:10 Forums Online 16:10 waYaávër yishay shiv'at Bänäyw lif'nëy sh'mûël waYomer sh'mûël el-yishay lo-vächar y'hwäh ëLeh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:10 Forums Online 16:10 Again, Yišay יִשַׁי 3448 made seven 7651 of his sons 1121 to pass 5674 z8686 before 6440 Šæmû´ël שְׁמוּאֵל. 8050 And Šæmû´ël שְׁמוּאֵל 8050 said 559 z8799 unto x413 Yišay יִשַׁי, 3448 Yähwè יָהוֶה 3068 hath not x3808 chosen 977 z8804 these. x428

וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל אֶל־יִשַׁי הֲתַמּוּ הַנְּעָרִים וַיֹּאמֶר עוֹד שָׁאַר הַקָּטָן וְהִנֵּה רֹעֶה בַּצֹּאן וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל אֶל־יִשַׁי שִׁלְחָה וְקָחֶנּוּ כִּי לֹא־נָסֹב עַד־בֹּא פֹה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:11 Forums Online 16:11 waYomer sh'mûël el-yishay taMû haN'äriym waYomer ôd shäar haQäţän w'hiNëh roeh BaTZon waYomer sh'mûël el-yishay shil'chäh w'qäche Kiy lo-näšov ad-Boô foh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:11 Forums Online 16:11 And Šæmû´ël שְׁמוּאֵל 8050 said 559 z8799 unto x413 Yišay יִשַׁי, 3448 Are here all 8552 z8804 [thy] children? 5288 And he said, 559 z8799 There remaineth 7604 z8804 yet x5750 the youngest, 6996 and, behold, x2009 he keepeth 7462 z8802 the sheep. 6629 And Šæmû´ël שְׁמוּאֵל 8050 said 559 z8799 unto x413 Yišay יִשַׁי, 3448 Send 7971 z8798 and fetch 3947 z8798 him: for x3588 we will not x3808 sit down 5437 z8799 till x5704 he come 935 z8800 hither. 6311

וַיִּשְׁלַח וַיְבִיאֵהוּ וְהוּא אַדְמוֹנִי עִם־יְפֵה עֵינַיִם וְטוֹב רֹאִי פ וַיֹּאמֶר יְהוָה קוּם מְשָׁחֵהוּ כִּי־זֶה הוּא

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:12 Forums Online 16:12 waYish'lach way'viyë w' ad'môniy im-y'fëh ëynayim w'ţôv roiy f waYomer y'hwäh qûm m'shächë Kiy-zeh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:12 Forums Online 16:12 And he sent, 7971 z8799 and brought x935 him in. y935 z8686 Now he x1931 [was] ruddy, 132 [and] withal 5973 of a beautiful 3303 countenance, 5869 and goodly 2896 to look to. 7210 And Yähwè יָהוֶה 3068 said, 559 z8799 Arise, 6965 z8798 anoint 4886 z8798 him: for x3588 this x2088 [is] he. x1931

וַיִּקַּח שְׁמוּאֵל אֶת־קֶרֶן הַשֶּׁמֶן וַיִּמְשַׁח אֹת בְּקֶרֶב אֶחָיו וַתִּצְלַח רוּחַ־יְהוָה אֶל־דָּוִד מֵהַיּוֹם הַהוּא וָמָעְלָה וַיָּקָם שְׁמוּאֵל וַיֵּלֶךְ הָרָמָתָה ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:13 Forums Online 16:13 waYiQach sh'mûël et-qeren haSHemen waYim'shach otô B'qerev echäyw waTitz'lach rûªch-y'hwäh el-Däwid haYôm ha mä'läh waYäqäm sh'mûël waYëlekh' rämätäh š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:13 Forums Online 16:13 Then Šæmû´ël שְׁמוּאֵל 8050 took 3947 z8799 x853 the horn 7161 of oil, 8081 and anointed 4886 z8799 him in the midst 7130 of his brethren: 251 and the Spirit 7307 of Yähwè יָהוֶה 3068 came 6743 z8799 upon x413 Däwiđ דָּוִד 1732 from that day 3117 x4480 x1931 forward. 4605 So Šæmû´ël שְׁמוּאֵל 8050 rose up, 6965 z8799 and went y3212 z8799 x1980 to Rämà רָמָה. 7414

וְרוּחַ יְהוָה סָרָה מֵעִם שָׁאוּל בִעֲתַתּ רוּחַ־רָעָה מֵאֵת יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:14 Forums Online 16:14 w'rûªch y'hwäh šäräh im shäûl ûviátaTû rûªch-rääh ët y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:14 Forums Online 16:14 ¶ But the Spirit 7307 of Yähwè יָהוֶה 3068 departed 5493 z8804 from x4480 x5973 Šä´ûl שָׁאוּל, 7586 and an evil 7451 spirit 7307 from x4480 x854 Yähwè יָהוֶה 3068 troubled 1204 z8765 him.

וַיֹּאמְרוּ עַבְדֵי־שָׁאוּל אֵלָיו הִנֵּה־נָא רוּחַ־אֱלֹהִים רָעָה מְבַעִתֶּךָ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:15 Forums Online 16:15 waYom'rû av'dëy-shäûl ëläyw hiNëh- rûªch-élohiym rääh m'vaiTekhä

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:15 Forums Online 16:15 And Šä´ûl's שָׁאוּל 7586 servants 5650 said 559 z8799 unto x413 him, Behold x2009 now, x4994 an evil 7451 spirit 7307 from ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 troubleth 1204 z8764 thee.

יֹאמַר־נָא אֲדֹנֵנוּ עֲבָדֶיךָ לְפָנֶיךָ יְבַקְשׁוּ אִישׁ יֹדֵעַ מְנַגֵּן בַּכִּנּוֹר וְהָיָה בִּהְיוֹת עָלֶיךָ רוּחַ־אֱלֹהִים רָעָה וְנִגֵּן בְּיָד וְטוֹב לָךְ פ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:16 Forums Online 16:16 yomar- ádonë ávädeykhä l'fäneykhä y'vaq'shû iysh yodëª m'naGën BaKiNôr w'häyäh Bih'yôt äleykhä rûªch-élohiym rääh w'niGën B'yädô w'ţôv kh' f

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:16 Forums Online 16:16 Let our ´áđôn אֲדוֹן 113 now x4994 command 559 z8799 thy servants, 5650 [which are] before 6440 thee, to seek out 1245 z8762 a man, 376 [who is] a cunning 3045 z8802 player 5059 z8764 on an harp: 3658 and it shall come to pass, x1961 when x1961 the evil 7451 spirit 7307 from ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 is upon x5921 thee, that he shall play 5059 z8765 with his hand, 3027 and thou shalt be well. 2895 z8804

וַיֹּאמֶר שָׁאוּל אֶל־עֲבָדָיו רְאוּ־נָא לִי אִישׁ מֵיטִיב לְנַגֵּן וַהֲבִיאוֹתֶם אֵלָי

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:17 Forums Online 16:17 waYomer shäûl el-ávädäyw r'û- liy iysh mëyţiyv l'naGën waháviyôtem ëläy

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:17 Forums Online 16:17 And Šä´ûl שָׁאוּל 7586 said 559 z8799 unto x413 his servants, 5650 Provide 7200 z8798 me now x4994 a man 376 that can play 5059 z8763 well, 3190 z8688 and bring 935 z8689 [him] to x413 me.

וַיַּעַן אֶחָד מֵהַנְּעָרִים וַיֹּאמֶר הִנֵּה רָאִיתִי בֵּן לְיִשַׁי בֵּית הַלַּחְמִי יֹדֵעַ נַגֵּן וְגִבּוֹר חַיִל וְאִישׁ מִלְחָמָה נְבוֹן דָּבָר וְאִישׁ תֹּאַר וַיהוָה עִמּ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:18 Forums Online 16:18 waYaan echäd haN'äriym waYomer hiNëh räiytiy Bën l'yishay Bëyt haLach'miy yodëª naGën w'giBôr chayil w'iysh mil'chämäh ûn'vôn Dävär w'iysh Toar wayhwäh iMô

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:18 Forums Online 16:18 Then answered 6030 z8799 one 259 of the servants, 5288 and said, 559 z8799 Behold, x2009 I have seen 7200 z8804 a son 1121 of Yišay יִשַׁי 3448 the Bêŧ Laçmî בֵּית־לַחמִי, 1022 [that is] cunning 3045 z8802 in playing, 5059 z8763 and a mighty 1368 valiant man, 2428 and a man 376 of war, 4421 and prudent 995 z8737 in matters, 1697 and a comely 8389 person, 376 and Yähwè יָהוֶה 3068 [is] with x5973 him.

וַיִּשְׁלַח שָׁאוּל מַלְאָכִים אֶל־יִשָׁי וַיֹּאמֶר שִׁלְחָה אֵלַי אֶת־דָּוִד בִּנְךָ אֲשֶׁר בַּצֹּאן

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:19 Forums Online 16:19 waYish'lach shäûl mal'äkhiym el-yishäy waYomer shil'chäh ëlay et-Däwid Bin'khä ásher BaTZon

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:19 Forums Online 16:19 ¶ Wherefore Šä´ûl שָׁאוּל 7586 sent 7971 z8799 messengers 4397 unto x413 Yišay יִשַׁי, 3448 and said, 559 z8799 Send 7971 z8798 me x853 Däwiđ דָּוִד 1732 thy son, 1121 which x834 [is] with the sheep. 6629

וַיִּקַּח יִשַׁי חֲמוֹר לֶחֶם וְנֹאד יַיִן גְדִי עִזִּים אֶחָד וַיִּשְׁלַח בְּיַד־דָּוִד בְּנ אֶל־שָׁאוּל

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:20 Forums Online 16:20 waYiQach yishay chámôr lechem w'nod yayin ûg'diy iZiym echäd waYish'lach B'yad-Däwid B'nô el-shäûl

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:20 Forums Online 16:20 And Yišay יִשַׁי 3448 took 3947 z8799 an ass 2543 [laden] with bread, 3899 and a bottle 4997 of wine, 3196 and a 259 kid, 1423 5795 and sent 7971 z8799 [them] by 3027 Däwiđ דָּוִד 1732 his son 1121 unto x413 Šä´ûl שָׁאוּל. 7586

וַיָּבֹא דָוִד אֶל־שָׁאוּל וַיַּעֲמֹד לְפָנָיו וַיֶּאֱהָבֵהוּ מְאֹד וַיְהִי־ל נֹשֵׂא כֵלִים

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:21 Forums Online 16:21 waYävo däwid el-shäûl waYaámod l'fänäyw waYeéhävë m'od way'hiy-lô nosë khëliym

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:21 Forums Online 16:21 And Däwiđ דָּוִד 1732 came 935 z8799 to x413 Šä´ûl שָׁאוּל, 7586 and stood 5975 z8799 before 6440 him: and he loved 157 z8799 him greatly; 3966 and he became x1961 his armourbearer. 5375 3627 z8802

וַיִּשְׁלַח שָׁאוּל אֶל־יִשַׁי לֵאמֹר יַעֲמָד־נָא דָוִד לְפָנַי כִּי־מָצָא חֵן בְּעֵינָי

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:22 Forums Online 16:22 waYish'lach shäûl el-yishay mor yaámäd- däwid l'fänay Kiy-mätzä chën B'ëynäy

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:22 Forums Online 16:22 And Šä´ûl שָׁאוּל 7586 sent 7971 z8799 to x413 Yišay יִשַׁי, 3448 saying, 559 z8800 Let Däwiđ דָּוִד, 1732 I pray thee, x4994 stand 5975 z8799 before 6440 me; for x3588 he hath found 4672 z8804 favour 2580 in my sight. 5869

וְהָיָה בִּהְיוֹת רוּחַ־אֱלֹהִים אֶל־שָׁאוּל וְלָקַח דָּוִד אֶת־הַכִּנּוֹר וְנִגֵּן בְּיָד וְרָוַח לְשָׁאוּל וְטוֹב ל וְסָרָה מֵעָלָיו רוּחַ הָרָעָה פ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:23 Forums Online 16:23 w'häyäh Bih'yôt rûªch-élohiym el-shäûl w'läqach Däwid et-haKiNôr w'niGën B'yädô w'räwach l'shäûl w'ţôv lô w'šäräh äläyw rûªch rääh f

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 16:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 16:23 Forums Online 16:23 And it came to pass, x1961 when x1961 the [evil] spirit 7307 from ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 was upon x413 Šä´ûl שָׁאוּל, 7586 that Däwiđ דָּוִד 1732 took 3947 z8804 x853 an harp, 3658 and played 5059 z8765 with his hand: 3027 so Šä´ûl שָׁאוּל 7586 was refreshed, 7304 z8804 and was well, 2895 z8804 and the evil 7451 spirit 7307 departed 5493 z8804 from x4480 x5921 him.

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.