Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {1 Samuel 27Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Shemuel A / 1 Samuel 27

1 Saul, hearing David to be in Gath, seeketh no more for him. 5 David beggeth Ziklag of Achish. 8 He, invading other countries, persuadeth Achish he fought against Judah.

וַיֹּאמֶר דָּוִד אֶל־לִבּ עַתָּה אֶסָּפֶה יוֹם־אֶחָד בְּיַד־שָׁאוּל אֵין־לִי טוֹב כִּי הִמָּלֵט אִמָּלֵט אֶל־אֶרֶץ פְּלִשְׁתִּים וְנוֹאַשׁ מִמֶּנִּי שָׁאוּל לְבַקְשֵׁנִי עוֹד בְּכָל־גְּבוּל יִשְׂרָאֵל וְנִמְלַטְתִּי מִיָּד

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 27:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 27:1 Forums Online 27:1 waYomer Däwid el-liBô aTäh eŠäfeh yôm-echäd B'yad-shäûl ëyn-liy ţôv Kiy hiMälëţ iMälëţ el-eretz P'lish'Tiym w'nôash miMeNiy shäûl l'vaq'shëniy ôd B'khäl-G'vûl yis'räël w'nim'laţ'Tiy miYädô

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 27:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 27:1 Forums Online 27:1 ¶ And Däwiđ דָּוִד 1732 said 559 z8799 in x413 his heart, 3820 I shall now x6258 perish 5595 z8735 one 259 day 3117 by the hand 3027 of Šä´ûl שָׁאוּל: 7586 [there is] nothing x369 better 2896 for me than x3588 that y3588 I should speedily y4422 z8736 escape 4422 z8735 into x413 the land 776 of the Pælištîm פְּלִשׁתִּים; 6430 and Šä´ûl שָׁאוּל 7586 shall despair 2976 z8738 of x4480 me, to seek 1245 z8763 me any more x5750 in any x3605 coast 1366 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל: 3478 so shall I escape 4422 z8738 out of his hand. 3027 x4480

וַיָּקָם דָּוִד וַיַּעֲבֹר הוּא וְשֵׁשׁ־מֵאוֹת אִישׁ אֲשֶׁר עִמּ אֶל־אָכִישׁ בֶּן־מָעוֹךְ מֶלֶךְ גַּת

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 27:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 27:2 Forums Online 27:2 waYäqäm Däwid waYaávor w'shësh-mëôt iysh ásher iMô el-äkhiysh Ben-mäôkh' melekh' Gat

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 27:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 27:2 Forums Online 27:2 And Däwiđ דָּוִד 1732 arose, 6965 z8799 and he x1931 passed over 5674 z8799 with the six 8337 hundred 3967 men 376 that x834 [were] with x5973 him unto x413 ´Äȼîš אָכִישׁ, 397 the son 1121 of Mä`ôȼ מָעוֹך, 4582 king 4428 of Gaŧ גַּת. 1661

וַיֵּשֶׁב דָּוִד עִם־אָכִישׁ בְּגַת הוּא וַאֲנָשָׁיו אִישׁ בֵית דָּוִד שְׁתֵּי נָשָׁיו אֲחִינֹעַם הַיִּזְרְעֵאלִית וַאֲבִיגַיִל אֵשֶׁת־נָבָל הַכַּרְמְלִית

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 27:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 27:3 Forums Online 27:3 waYëshev Däwid im-äkhiysh B'gat waánäshäyw iysh ûvëytô Däwid ûsh'Tëy näshäyw áchiynoam haYiz'r'ëliyt waáviygayil ëshet-näväl haKar'm'liyt

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 27:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 27:3 Forums Online 27:3 And Däwiđ דָּוִד 1732 dwelt 3427 z8799 with x5973 ´Äȼîš אָכִישׁ 397 at Gaŧ גַּת, 1661 he x1931 and his men, y582 x376 every man 376 with his household, 1004 [even] Däwiđ דָּוִד 1732 with his two 8147 wives, 802 ´Áçînö`am אֲחִינֹעַם 293 the Yizræ`ë´lîŧ יִזרְעֵאלִית, 3159 and ´Áviqäyil אֲבִגָיִל 26 the Carmælîŧ כַּרמְלִית, y3762 x3761 Näväl's נָבָל 5037 wife. 802

וַיֻּגַּד לְשָׁאוּל כִּי־בָרַח דָּוִד גַּת וְלֹא־*יוֹסַף [יָסַף] עוֹד לְבַקְשׁ ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 27:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 27:4 Forums Online 27:4 waYuGad l'shäûl Kiy-värach Däwid Gat w'lo-*yôšaf [yäšaf] ôd l'vaq'shô š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 27:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 27:4 Forums Online 27:4 And it was told 5046 z8714 Šä´ûl שָׁאוּל 7586 that x3588 Däwiđ דָּוִד 1732 was fled 1272 z8804 to Gaŧ גַּת: 1661 and he sought 1245 z8763 no x3808 more x5750 again 3254 z8804 z8675 z8686 for him.

וַיֹּאמֶר דָּוִד אֶל־אָכִישׁ אִם־נָא מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ יִתְּנוּ־לִי מָקוֹם בְּאַחַת עָרֵי הַשָּׂדֶה וְאֵשְׁבָה שָּׁם וְלָמָּה יֵשֵׁב עַבְדְּךָ בְּעִיר הַמַּמְלָכָה עִמָּךְ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 27:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 27:5 Forums Online 27:5 waYomer Däwid el-äkhiysh im- mätzätiy chën B'ëyneykhä yiT'nû-liy mäqôm B'achat ärëy haSädeh w'ësh'väh SHäm w'Mäh yëshëv av'D'khä B'iyr haMam'läkhäh iMäkh'

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 27:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 27:5 Forums Online 27:5 ¶ And Däwiđ דָּוִד 1732 said 559 z8799 unto x413 ´Äȼîš אָכִישׁ, 397 If x518 I have now x4994 found 4672 z8804 grace 2580 in thine eyes, 5869 let them give 5414 z8799 me a place 4725 in some 259 town 5892 in the country, 7704 that I may dwell 3427 z8799 there: x8033 for why x4100 should thy servant 5650 dwell 3427 z8799 in the royal 4467 city 5892 with x5973 thee?

וַיִּתֶּן־ל אָכִישׁ בַּיּוֹם הַהוּא אֶת־צִקְלָג לָכֵן הָיְתָה צִקְלַג לְמַלְכֵי יְהוּדָה עַד הַיּוֹם הַזֶּה פ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 27:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 27:6 Forums Online 27:6 waYiTen-lô äkhiysh BaYôm ha et-tziq'läg khën häy'täh tziq'lag l'mal'khëy y'hûdäh ad haYôm haZeh f

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 27:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 27:6 Forums Online 27:6 Then ´Äȼîš אָכִישׁ 397 gave 5414 z8799 him x853 Xîklaq צִיקלַג 6860 that x1931 day: 3117 wherefore x3651 Xîklaq צִיקלַג 6860 pertaineth x1961 unto the kings 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה 3063 unto x5704 this x2088 day. 3117

וַיְהִי מִסְפַּר הַיָּמִים אֲשֶׁר־יָשַׁב דָּוִד בִּשְׂדֵה פְלִשְׁתִּים יָמִים וְאַרְבָּעָה חֳדָשִׁים

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 27:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 27:7 Forums Online 27:7 way'hiy miš'Par haYämiym ásher-yäshav Däwid Bis'dëh f'lish'Tiym yämiym w'ar'Bääh chódäshiym

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 27:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 27:7 Forums Online 27:7 And the time 3117 y4557 that x834 Däwiđ דָּוִד 1732 dwelt 3427 z8804 in the country 7704 of the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 was x1961 a full x4557 year 3117 and four 702 months. 2320

וַיַּעַל דָּוִד וַאֲנָשָׁיו וַיִּפְשְׁטוּ אֶל־הַגְּשׁוּרִי *וְהַגִּרְזִי [וְהַגִּזְרִי] וְהָעֲמָלֵקִי כִּי הֵנָּה יֹשְׁבוֹת הָאָרֶץ אֲשֶׁר מֵעוֹלָם בּוֹאֲךָ שׁוּרָה וְעַד־אֶרֶץ מִצְרָיִם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 27:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 27:8 Forums Online 27:8 waYaal Däwid waánäshäyw waYif'sh'ţû el-haG'shûriy *w'haGir'ziy [w'haGiz'riy] w'ámälëqiy Kiy hëNäh yosh'vôt äretz ásher ôläm Bôákhä shûräh w'ad-eretz mitz'räyim

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 27:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 27:8 Forums Online 27:8 ¶ And Däwiđ דָּוִד 1732 and his men y582 x376 went up, 5927 z8799 and invaded 6584 z8799 x413 the Gæšûrîm גְּשׁוּרִים, 1651 and the Gizrîm גִּזרִים, 1511 and the `Ámälëkîm עֲמָלֵקִים: 6003 for x3588 those 2007 [nations were] of old 5769 x834 x4480 the inhabitants 3427 z8802 of the land, 776 as thou goest 935 z8800 to Šûr שׁוּר, 7793 even unto x5704 the land 776 of Mixrayim מִצרַיִם. 4714

וְהִכָּה דָוִד אֶת־הָאָרֶץ וְלֹא יְחַיֶּה אִישׁ וְאִשָּׁה וְלָקַח צֹאן בָקָר וַחֲמֹרִים גְמַלִּים בְגָדִים וַיָּשָׁב וַיָּבֹא אֶל־אָכִישׁ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 27:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 27:9 Forums Online 27:9 w'hiKäh däwid et-äretz w'lo y'chaYeh iysh w'iSHäh w'läqach tzon ûväqär wachámoriym ûg'maLiym ûv'gädiym waYäshäv waYävo el-äkhiysh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 27:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 27:9 Forums Online 27:9 And Däwiđ דָּוִד 1732 smote 5221 z8689 x853 the land, 776 and left x2421 neither x3808 man 376 nor woman 802 alive, y2421 z8762 and took away 3947 z8804 the sheep, 6629 and the oxen, 1241 and the asses, 2543 and the camels, 1581 and the apparel, 899 and returned, 7725 z8799 and came 935 z8799 to x413 ´Äȼîš אָכִישׁ. 397

וַיֹּאמֶר אָכִישׁ אַל־פְּשַׁטְתֶּם הַיּוֹם וַיֹּאמֶר דָּוִד עַל־נֶגֶב יְהוּדָה וְעַל־נֶגֶב הַיַּרְחְמְאֵלִי וְאֶל־נֶגֶב הַקֵּינִי

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 27:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 27:10 Forums Online 27:10 waYomer äkhiysh al-P'shaţ'Tem haYôm waYomer Däwid al-negev y'hûdäh w'al-negev haYar'ch'm'ëliy w'el-negev haQëyniy

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 27:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 27:10 Forums Online 27:10 And ´Äȼîš אָכִישׁ 397 said, 559 z8799 Whither 408 have ye made a road 6584 z8804 to day? 3117 And Däwiđ דָּוִד 1732 said, 559 z8799 Against x5921 the south 5045 of Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 and against x5921 the south 5045 of the Yæraçmæ´ëlîm יְרַחמְאֵלִים, 3397 and against x413 the south 5045 of the Kênîm קֵינִים. 7017

וְאִישׁ וְאִשָּׁה לֹא־יְחַיֶּה דָוִד לְהָבִיא גַת לֵאמֹר פֶּן־יַגִּדוּ עָלֵינוּ לֵאמֹר כֹּה־עָשָׂה דָוִד וְכֹה מִשְׁפָּט כָּל־הַיָּמִים אֲשֶׁר יָשַׁב בִּשְׂדֵה פְלִשְׁתִּים

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 27:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 27:11 Forums Online 27:11 w'iysh w'iSHäh lo-y'chaYeh däwid l'häviy gat mor Pen-yaGidû älëy mor Koh-äsäh däwid w'khoh mish'Päţô Käl-haYämiym ásher yäshav Bis'dëh f'lish'Tiym

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 27:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 27:11 Forums Online 27:11 And Däwiđ דָּוִד 1732 saved 2421 z8762 neither x3808 man 376 nor woman 802 alive, y2421 z8762 to bring 935 z8687 [tidings] to Gaŧ גַּת, 1661 saying, 559 z8800 Lest x6435 they should tell 5046 z8686 on x5921 us, saying, 559 z8800 So x3541 did 6213 z8804 Däwiđ דָּוִד, 1732 and so x3541 [will be] his manner 4941 all x3605 the while 3117 he dwelleth 3427 z8804 in the country 7704 of the Pælištîm פְּלִשׁתִּים. 6430

וַיַּאֲמֵן אָכִישׁ בְּדָוִד לֵאמֹר הַבְאֵשׁ הִבְאִישׁ בְּעַמּ בְיִשְׂרָאֵל וְהָיָה לִי לְעֶבֶד עוֹלָם פ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 27:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 27:12 Forums Online 27:12 waYaámën äkhiysh B'däwid mor hav'ësh hiv'iysh B'aMô v'yis'räël w'häyäh liy l'eved ôläm f

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 27:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 27:12 Forums Online 27:12 And ´Äȼîš אָכִישׁ 397 believed 539 z8686 Däwiđ דָּוִד, 1732 saying, 559 z8800 He hath made his people 5971 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 utterly y887 z8687 to abhor 887 z8689 him; therefore he shall be x1961 my servant 5650 for ever. 5769

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.