Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {1 Samuel 29Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Shemuel A / 1 Samuel 29

1 David marching with the Philistines, 3 is disallowed by their princes. 6 Achish dismisseth him, with commendations of his fidelity.

וַיִּקְבְּצוּ פְלִשְׁתִּים אֶת־כָּל־מַחֲנֵיהֶם אֲפֵקָה וְיִשְׂרָאֵל חֹנִים בַּעַיִן אֲשֶׁר בְּיִזְרְעֶאל

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 29:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 29:1 Forums Online 29:1 waYiq'B'tzû f'lish'Tiym et-Käl-machánëyhem áfëqäh w'yis'räël choniym Baayin ásher B'yiz'r'el

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 29:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 29:1 Forums Online 29:1 ¶ Now the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 gathered together 6908 z8799 x853 all x3605 their armies 4264 to ´Áfëk אֲפֵק: 663 and the Yiŝræ´ëlîm יִשׂרְאֵלִים 3478 pitched 2583 z8802 by a fountain 5869 which x834 [is] in Yizræ`e´l יִזרְעֶאל. 3157

וְסַרְנֵי פְלִשְׁתִּים עֹבְרִים לְמֵאוֹת וְלַאֲלָפִים וְדָוִד וַאֲנָשָׁיו עֹבְרִים בָּאַחֲרֹנָה עִם־אָכִישׁ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 29:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 29:2 Forums Online 29:2 w'šar'nëy f'lish'Tiym ov'riym l'mëôt w'laáläfiym w'däwid waánäshäyw ov'riym acháronäh im-äkhiysh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 29:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 29:2 Forums Online 29:2 And the lords 5633 of the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 passed on 5674 z8802 by hundreds, 3967 and by thousands: 505 but Däwiđ דָּוִד 1732 and his men y582 x376 passed on 5674 z8802 in the rereward 314 with x5973 ´Äȼîš אָכִישׁ. 397

וַיֹּאמְרוּ שָׂרֵי פְלִשְׁתִּים מָה הָעִבְרִים הָאֵלֶּה וַיֹּאמֶר אָכִישׁ אֶל־שָׂרֵי פְלִשְׁתִּים הֲלוֹא־זֶה דָוִד עֶבֶד שָׁאוּל מֶלֶךְ־יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר הָיָה אִתִּי זֶה יָמִים אוֹ־זֶה שָׁנִים וְלֹא־מָצָאתִי ב מְאוּמָה מִיּוֹם נָפְל עַד־הַיּוֹם הַזֶּה פ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 29:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 29:3 Forums Online 29:3 waYom'rû särëy f'lish'Tiym mäh iv'riym ëLeh waYomer äkhiysh el-särëy f'lish'Tiym -zeh däwid eved shäûl melekh'-yis'räël ásher häyäh iTiy zeh yämiym ô-zeh shäniym w'lo-mätzätiy vô m'ûmäh miYôm näf'lô ad-haYôm haZeh f

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 29:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 29:3 Forums Online 29:3 Then said 559 z8799 the princes 8269 of the Pælištîm פְּלִשׁתִּים, 6430 What x4100 [do] these x428 `Ivrîm עִברִים 5680 [here]? And ´Äȼîš אָכִישׁ 397 said 559 z8799 unto x413 the princes 8269 of the Pælištîm פְּלִשׁתִּים, 6430 [Is] not x3808 this x2088 Däwiđ דָּוִד, 1732 the servant 5650 of Šä´ûl שָׁאוּל 7586 the king 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 which x834 hath been x1961 with x854 me these x2088 days, 3117 or x176 these x2088 years, 8141 and I have found 4672 z8804 no x3808 fault 3972 in him since 3117 x4480 he fell 5307 z8800 [unto me] unto x5704 this x2088 day? 3117

וַיִּקְצְפוּ עָלָיו שָׂרֵי פְלִשְׁתִּים וַיֹּאמְרוּ ל שָׂרֵי פְלִשְׁתִּים הָשֵׁב אֶת־הָאִישׁ וְיָשֹׁב אֶל־מְקוֹמ אֲשֶׁר הִפְקַדְתּ שָׁם וְלֹא־יֵרֵד עִמָּנוּ בַּמִּלְחָמָה וְלֹא־יִהְיֶה־לָּנוּ לְשָׂטָן בַּמִּלְחָמָה בַמֶּה יִתְרַצֶּה זֶה אֶל־אֲדֹנָיו הֲלוֹא בְּרָאשֵׁי הָאֲנָשִׁים הָהֵם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 29:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 29:4 Forums Online 29:4 waYiq'tz'fû äläyw särëy f'lish'Tiym waYom'rû lô särëy f'lish'Tiym häshëv et-iysh w'yäshov el-m'qômô ásher hif'qad'Tô shäm w'lo-yërëd iMä BaMil'chämäh w'lo-yih'yeh- l'säţän BaMil'chämäh ûvaMeh yit'raTZeh zeh el-ádonäyw B'räshëy ánäshiym hëm

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 29:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 29:4 Forums Online 29:4 And the princes 8269 of the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 were wroth 7107 z8799 with x5973 him; and the princes 8269 of the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 said 559 z8799 unto him, Make y7725 z0 this fellow y376 return, 7725 z8685 x853 x376 that he may go again 7725 z8799 to x413 his place 4725 which x834 x8033 thou hast appointed 6485 z8689 him, and let him not x3808 go down 3381 z8799 with x5973 us to battle, 4421 lest x3808 in the battle 4421 he be x1961 an adversary 7854 to us: for wherewith x4100 should he reconcile 7521 z8691 himself x2088 unto x413 his ´áđôn אֲדוֹן? 113 [should it] not x3808 [be] with the heads 7218 of these x1992 men? y582 x376

הֲלוֹא־זֶה דָוִד אֲשֶׁר יַעֲנוּ־ל בַּמְּחֹלוֹת לֵאמֹר הִכָּה שָׁאוּל בַּאֲלָפָיו וְדָוִד *בְּרִבְבֹת [בְּרִבְבֹתָיו] ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 29:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 29:5 Forums Online 29:5 -zeh däwid ásher yaánû-lô BaM'cholôt mor hiKäh shäûl Baáläfäyw w'däwid *B'riv'votô [B'riv'votäyw] š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 29:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 29:5 Forums Online 29:5 [Is] not x3808 this x2088 Däwiđ דָּוִד, 1732 of whom x834 they sang 6030 z8799 one to another in dances, 4246 saying, 559 z8800 Šä´ûl שָׁאוּל 7586 slew 5221 z8689 his thousands, 505 and Däwiđ דָּוִד 1732 his ten thousands? 7233

וַיִּקְרָא אָכִישׁ אֶל־דָּוִד וַיֹּאמֶר אֵלָיו חַי־יְהוָה כִּי־יָשָׁר אַתָּה וְטוֹב בְּעֵינַי צֵאתְךָ בֹאֲךָ אִתִּי בַּמַּחֲנֶה כִּי לֹא־מָצָאתִי בְךָ רָעָה מִיּוֹם בֹּאֲךָ אֵלַי עַד־הַיּוֹם הַזֶּה בְעֵינֵי הַסְּרָנִים לֹא־טוֹב אָתָּה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 29:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 29:6 Forums Online 29:6 waYiq'rä äkhiysh el-Däwid waYomer ëläyw chay-y'hwäh Kiy-yäshär aTäh w'ţôv B'ëynay tzët'khä ûvoákhä iTiy BaMacháneh Kiy lo-mätzätiy v'khä rääh miYôm Boákhä ëlay ad-haYôm haZeh ûv'ëynëy haŠ'räniym lo-ţôv äTäh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 29:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 29:6 Forums Online 29:6 ¶ Then ´Äȼîš אָכִישׁ 397 called 7121 z8799 x413 Däwiđ דָּוִד, 1732 and said 559 z8799 unto x413 him, Surely, [as] Yähwè יָהוֶה 3068 liveth, 2416 thou x859 hast been upright, 3477 and thy going out 3318 z8800 and thy coming in 935 z8800 with x854 me in the host 4264 [is] good 2896 in my sight: 5869 for x3588 I have not x3808 found 4672 z8804 evil 7451 in thee since the day 3117 x4480 of thy coming 935 z8800 unto x413 me unto x5704 this x2088 day: 3117 nevertheless the lords 5633 x5869 favour 2896 thee x859 not. y5869 x3808

וְעַתָּה שׁוּב וְלֵךְ בְּשָׁלוֹם וְלֹא־תַעֲשֶׂה רָע בְּעֵינֵי סַרְנֵי פְלִשְׁתִּים ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 29:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 29:7 Forums Online 29:7 w'aTäh shûv w'lëkh' B'shälôm w'lo-taáseh B'ëynëy šar'nëy f'lish'Tiym š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 29:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 29:7 Forums Online 29:7 Wherefore now x6258 return, 7725 z8798 and go y3212 z8798 x1980 in peace, 7965 that thou displease 6213 7451 5869 z8799 not x3808 the lords 5633 of the Pælištîm פְּלִשׁתִּים. 6430

וַיֹּאמֶר דָּוִד אֶל־אָכִישׁ כִּי מֶה עָשִׂיתִי מַה־מָּצָאתָ בְעַבְדְּךָ מִיּוֹם אֲשֶׁר הָיִיתִי לְפָנֶיךָ עַד הַיּוֹם הַזֶּה כִּי לֹא אָבוֹא וְנִלְחַמְתִּי בְּאֹיְבֵי אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 29:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 29:8 Forums Online 29:8 waYomer Däwid el-äkhiysh Kiy meh äsiytiy ûmah-Mätzätä v'av'D'khä miYôm ásher häyiytiy l'fäneykhä ad haYôm haZeh Kiy lo ävô w'nil'cham'Tiy B'oy'vëy ádoniy haMelekh'

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 29:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 29:8 Forums Online 29:8 ¶ And Däwiđ דָּוִד 1732 said 559 z8799 unto x413 ´Äȼîš אָכִישׁ, 397 But x3588 what x4100 have I done? 6213 z8804 and what x4100 hast thou found 4672 z8804 in thy servant 5650 so long x4480 x3117 as y3117 x834 I have been x1961 with x6440 thee y6440 unto x5704 this x2088 day, 3117 that x3588 I may not x3808 go y935 z8799 x1980 fight 3898 z8738 against the enemies 341 z8802 of my ´áđôn אֲדוֹן 113 the king? 4428

וַיַּעַן אָכִישׁ וַיֹּאמֶר אֶל־דָּוִד יָדַעְתִּי כִּי טוֹב אַתָּה בְּעֵינַי כְּמַלְאַךְ אֱלֹהִים אַךְ שָׂרֵי פְלִשְׁתִּים אָמְרוּ לֹא־יַעֲלֶה עִמָּנוּ בַּמִּלְחָמָה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 29:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 29:9 Forums Online 29:9 waYaan äkhiysh waYomer el-Däwid yäda'Tiy Kiy ţôv aTäh B'ëynay K'mal'akh' élohiym akh' särëy f'lish'Tiym äm'rû lo-yaáleh iMä BaMil'chämäh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 29:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 29:9 Forums Online 29:9 And ´Äȼîš אָכִישׁ 397 answered 6030 z8799 and said 559 z8799 to x413 Däwiđ דָּוִד, 1732 I know 3045 z8804 that x3588 thou x859 [art] good 2896 in my sight, 5869 as an angel 4397 of ´Élöhîm אֱלֹהִים: 430 notwithstanding x389 the princes 8269 of the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 have said, 559 z8804 He shall not x3808 go up 5927 z8799 with x5973 us to the battle. 4421

וְעַתָּה הַשְׁכֵּם בַּבֹּקֶר וְעַבְדֵי אֲדֹנֶיךָ אֲשֶׁר־בָּאוּ אִתָּךְ וְהִשְׁכַּמְתֶּם בַּבֹּקֶר וְאוֹר לָכֶם וָלֵכוּ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 29:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 29:10 Forums Online 29:10 w'aTäh hash'Këm BaBoqer w'av'dëy ádoneykhä ásher-Bäû iTäkh' w'hish'Kam'Tem BaBoqer w'ôr khem lëkhû

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 29:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 29:10 Forums Online 29:10 Wherefore now x6258 rise up early 7925 z8685 in the morning 1242 with thy ´áđôn's אֲדוֹן 113 servants 5650 that x834 are come 935 z8804 with x854 thee: and as soon as ye be up early 7925 z8689 in the morning, 1242 and have light, y215 z8804 x216 depart. y3212 z8798 x1980

וַיַּשְׁכֵּם דָּוִד הוּא וַאֲנָשָׁיו לָלֶכֶת בַּבֹּקֶר לָשׁוּב אֶל־אֶרֶץ פְּלִשְׁתִּים פְלִשְׁתִּים עָלוּ יִזְרְעֶאל ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 29:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 29:11 Forums Online 29:11 waYash'Këm Däwid waánäshäyw lekhet BaBoqer shûv el-eretz P'lish'Tiym ûf'lish'Tiym älû yiz'r'el š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 29:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 29:11 Forums Online 29:11 So Däwiđ דָּוִד 1732 and his men y582 x376 rose up early 7925 z8686 to depart y3212 z8800 x1980 in the morning, 1242 to return 7725 z8800 into x413 the land 776 of the Pælištîm פְּלִשׁתִּים. 6430 And the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 went up 5927 z8804 to Yizræ`e´l יִזרְעֶאל. 3157

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.